Juha Honkatukia selvittämään rautateiden henkilöliikenteen avaamisen vaikutuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2011 9.55
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo asettaa Valtiontalouden tutkimuskeskuksen (VATT) dosentti Juha Honkatukian selvitysmieheksi laatimaan kokonaistaloudellisen arvion henkilöliikenteen avaamisen vaikutuksista rautateillä. Selvitysmiehen tehtävänä on arvioida kilpailun avaamista yhteiskunta- ja liikennetaloudellisen kokonaistehokkuuden, rautatieturvallisuuden, palveluiden saatavuuden, henkilöstön aseman tasa-arvoisen turvaamisen sekä asiakkaiden ja kestävän kehityksen näkökulmista. Selvitystyön ohjaamiseksi perustetaan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala.

Selvitysmiehen toimikausi on 1.11.2011 -30.11.2012. Työstä tulee laatia väliraportti 30.6.2012 mennessä.

Hallitusohjelman mukaan VR Yhtymä Oy säilytetään valtio-omisteisena palvelutaso-ohjauksen piirissä. Hallitusohjelmassa edellytetään, että ennen kuin henkilöliikenne rautateillä voidaan avata kilpailulle, on tehtävä kokonaistaloudellinen arvio kilpailun avaamisen vaikutuksista.

Päätös EU-kilpailusääntöihin pohjautuvasta kilpailusta henkilöliikenteen osalta voidaan tehdä vasta kun on varmistuttu kokonaistaloudellisesta tehokkuudesta, rautatieturvallisuudesta, palveluiden saatavuudesta sekä henkilöstön aseman turvaamisesta.

Rautatieliikenne on avattu kilpailulle tavaraliikenteessä. VR:llä on yksinoikeus kaukoliikenteeseen vuoden 2019 loppuun asti. Helsingin Seudun Liikenne HSL voi kilpailuttaa lähiliikenteen aikaisintaan vuoden 2018 alusta.

Työryhmän pysyvänä asiantuntijana toimii VR Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Mikael Aro. Ryhmän sihteeri on yksikön päällikkö Laura Kuistio Liikennevirastosta. Ohjausryhmässä kuullaan tarvittaessa eri asiantuntijoita ja organisaatioita.

Työryhmän jäsenet:
Pekka Timonen, VNK
Tero Jokilehto, LVM
Raimo Luoma, TEM
Kari Wihlman, Trafi
Tatu Rauhamäki, HSL
Jussi Sarvikas, UPM
Leena Karessuo, Kuntaliitto
Risto Elonen, Veturimiesten liitto
Vesa Mauriala, Rautatieläisten liitto
Riitta Varpe, Palta
Kirsikka Siik, Suomen Liikenneliitto
Kirsi Leivo, Kilpailuvirasto

Lisätietoja:
erityisavustaja Sauli Hievanen, p. 0400 165 004
pääjohtaja Juhani Tervala, p. 050 552 7260