Joukkoliikenteen valtionavustuksiin uusia avustusmuotoja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2012 13.49
Uutinen

Joukkoliikenteen valtionavustusta voidaan jatkossa myöntää myös liikkumisen ohjaukseen ja maksujärjestelmien kehittämiseen. Valtioneuvosto antoi asetuksen joukkoliikenteen valtionavustuksista 8. maaliskuuta.

Asetuksella säädetään muun muassa alueellisen ja paikallisen liikenteen palvelujen ostoon ja alueellisen joukkoliikenteen kehittämiseen tarkoitettujen valtionavustusten myöntämisperusteista.

Nyt annettu asetus mahdollistaa valtionavustuksen osoittamisen myös joukkoliikenteen maksujärjestelmien kehittämiseen. Lisäksi se antaa Liikennevirastolle mahdollisuuden myöntää avustusta liikkumisen ohjaukseen. Liikkumisen ohjauksella pyritään lisäämään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta, erityisesti kaupunkiseuduilla.