Joukkoliikennerahaa lääneille runsaat 42 miljoonaa euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.2.2009 13.52
Uutinen

Läänit saavat joukkoliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen sekä lippualennuksiin valtion määrärahoja tänä vuonna 42,3 miljoonaa euroa.

Alueellisen liikenteen ostoilla ja paikallisliikenteen avustuksilla turvataan liikenteen peruspalveluja. Lippualennusten valtionavustuksilla vaikutetaan lisäksi joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja sen osuuteen työmatkaliikenteessä.

Kehittämismäärärahalla lääninhallitukset rahoittavat alueellisen ja paikallisen joukkoliikenteen kehittämistä ja suunnittelua. Painopisteinä ovat muun muassa palvelulinjojen ja kutsujoukkoliikenteen aloittaminen sekä joukkoliikennesuunnitelmat.