Joukkoliikennemäärärahojen käyttöä valvotaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2012 19.21
Tiedote

Päinvastoin kuin Linja-autoliitto tiedotteessaan (17.10.2012) kertoo, liikenne- ja viestintäministeriö valvoo valtion joukkoliikennemäärärahojen käyttöä vuosittaisen määrärahojen kiintiöinnin yhteydessä.

Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukset (ELY) käyttävät valtion alueellista joukkoliikennerahaa liikenteen palveluostoihin ja kuntien avustuksiin lippujen hinnan alennuksia varten sekä joukkoliikenteen kehittämiseen. ELY-keskukset seuraavat määrärahojen käyttöä tätä varten kehitetyn tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmän sekä ostoliikennerekisterin avulla.

Ministeriö tekee vuosittain päätöksen alueellisen joukkoliikennemäärärahan kiintiöinnistä ELY-keskusten hakemusten ja Liikenneviraston esityksen pohjalta. Päätöksen valmistelun yhteydessä käydään läpi ELY-keskusten raportit määrärahojen käytöstä.

Joukkoliikenteeseen käytetty rahamäärä selviää ELY-keskusten ja liikenteenharjoittajien välisistä ostosopimuksista sekä avustuspäätösten perusteluista. Lähinnä kunnille myönnettyjen avustusten perusteluissa on kerrottu mihin kyseistä avustusta on saanut käyttää.

Lisäksi Linja-autoliitto on tiedotteensa mukaan huolissaan joukkoliikennemäärärahojen käytöstä konsulttihankkeisiin. Joukkoliikenteen edistämistä ja kehittämistä tukevien ministeriön hankkeiden rahoitus tapahtuu erillisestä joukkoliikenteen valtakunnallisesta kehittämismäärärahasta.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Tero Jokilehto, p. 0295 34 2568