Joukkoliikennelakiin muutosehdotuksia harmaan talouden kitkemiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2011 13.47
Tiedote

Hallitus esittää useita toimenpiteitä joukkoliikenteen harmaan talouden kitkemiseksi. Ehdotukset liittyvät liikenneluvan saamisen edellytyksiin ja niiden valvontaan. Myös viranomaisten toimivaltaan esitetään muutoksia. Osittain muutokset johtuvat EU-lainsäädännöstä.

Valtioneuvosto päätti joukkoliikennelain muutosesityksen sisällöstä 27. lokakuuta. Luvan saamisen edellytyksien tiukentamiseen liittyy useita muutoksia.

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittäisi kerran vuodessa, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen kaikki luvan myöntämisen edellytykset. Vuosittainen selvitys tehtäisiin kaikista luvanhaltijoista. Selvityksen perusteella viranomaiset tunnistavat riskiyritykset, joihin tehdään yritystarkastukset.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi aikaisempaa laajemmat oikeudet saada eri viranomaisilta tietoja, jos se epäilee. että joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Tiedot voisivat koskea mm. verojen maksuun liittyviä rikkomuksia ja sosiaaliturvamaksujen laiminlyöntejä. Keskuksella olisi oikeus saada myös luvanhaltijoiden vero- ja työsuojelutarkastuskertomukset.

Tiepäällä tapahtuvan valvonnan tehostamiseksi joukkoliikennelupien jäljennöksissä otettaisiin käyttöön turvaominaisuudet. Tällä estetään luvattoman liikenteen harjoittamista. Lisäksi tämä mahdollistaisi joukkoliikenneluvan jäljennöksen peruuttamisen kuljettajan rikkoessa liikenne- ja ajoneuvoturvallisuutta koskevia säännöksiä toistuvasti ja vakavasti.

Liikenneluvan saamisen edellytyksiä muutetaan. Yritysten vakavaraisuusvaatimuksia tiukennetaan. Yrityksen johdon rikkomukset tarkastellaan aikaisemman vuoden sijasta kahden vuoden ajalta. Myös rikesakot ja ajokiellot otetaan huomioon. Rikkeetöntä taustaa edellytetään jatkossa myös toimitusjohtajalta ja vastuunalaisilta yhtiömiehiltä.

Liikennelupaa ei voitaisi myöntää henkilölle, joka on määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon. Liikenteestä vastaavaksi henkilöksi ei voitaisi hyväksyä liiketoimintakiellossa tai väliaikaisessa liiketoimintakiellossa olevaa henkilöä.

Lakimuutoksen myötä syntyisi viisi uutta seudullista kunnallista viranomaista. Viiden kaupungin toimivalta-alueen muuttaminen seudulliseksi sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimivalta-alueen laajentaminen muuttavat viranomaisten toimivaltajakoa. Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta siirtyy jonkin verran tehtäviä kaupungeille ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle.

Hallituksen on tarkoitus antaa lähiaikoina esitys tavaraliikenteen harmaan talouden kitkemiseksi.

Lisätietoja: Hallitusneuvos Tuula Ikonen, puh. 09 160 28510