Joukkoliikennelain muutoksilla torjutaan harmaata taloutta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2011 14.43
Uutinen

Joukkoliikenteen harmaata taloutta aletaan kitkeä monilla uusilla toimenpiteillä. Ne liittyvät liikenneluvan saamisen edellytyksiin ja niiden valvontaan. Myös viranomaisten toimivaltaan tulee muutoksia. Osittain muutokset johtuvat EU-lainsäädännöstä.

Hallitus esitti joukkoliikennelain muuttamista 8. joulukuuta. Laki tulee voimaan 12. joulukuuta 2011.

Lakimuutoksen myötä toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittää kerran vuodessa, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen kaikki luvan myöntämisen edellytykset.