Johanna Särkijärvestä LVM:n tutkimusjohtaja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2019 10.40
Uutinen
Johanna Särkijärvi (Kuva: LVM)
Johanna Särkijärvi (Kuva: LVM)

Liikenneneuvos ja hallintotieteiden tohtori Johanna Särkijärvi on määrätty liikenne- ja viestintäministeriön tutkimusjohtajan tehtävään ajalle 1.3.2019 - 28.2.2021.

Tutkimusjohtaja vastaa oman toimensa ohella liikenne- ja viestintäministeriön ja sen hallinnonalan tutkimusvaikuttamisesta kansliapäällikön ja konserniohjausosaston osastopäällikön ohjeiden mukaisesti.

Tehtävässä painottuu hallinnonalan strategisesti tärkeiden tietotarpeiden ennakoiva tunnistaminen ja niihin liittyvän tutkimustoiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen. Keskeinen hallinnonalan toimintaa ja poliittista päätöksentekoa palveleva ajankohtainen tutkimusteema on ilmastonmuutos, mistä johtuen tutkimusjohtaja on sijoitettu ministeriön verkko-osaston ilmasto- ja ympäristöyksikköön. Kansainvälisen tason vaikuttaminen näissä asioissa on olennaista ja erityisesti korostuu EU:ssa tehtävä yhteistyö.

Tehtävässä painottuu kiinteä yhteistyö erityisesti Ilmatieteen laitoksen kanssa. Tutkimusjohtajan tehtävän perustamiseen on päädytty mm. hallinnonalan virastojen toimintaedellytysten vahvistamiseksi tutkimusasioiden osalta.

Johanna Särkijärvi on toiminut vuodesta 2012 alkaen liikenne- ja viestintäministeriössä erilaisissa kehittämistehtävissä ja johtavana valmistelijana useassa ministeriön hankkeessa.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Juhapekka Ristola, 0295 34 2348, [email protected]