Itäliikenteen rekkaparkkien suunnittelu alkaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2006 16.00
Tiedote
Virolahdelle ja Lappeenrantaan tulevia rekkojen suuria odotusalueita aletaan suunnitella. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen on kehottanut Tiehallintoa käynnistämään suunnittelun välittömästi. Näin rahoituspäätökset voidaan tehdä vuonna 2007.

Tiehallinnolle lähettämässään kirjeessä Huovinen toteaa, että kauttakulkuliikenteestä hyötyvät satamat osallistuvat rekkaparkkien ylläpitokustannuksiin. Tiehallinto ja satamat sopivat rahoituksen yksityiskohdista, kun rakennussuunnitelmat täsmentyvät.

Virolahdelle ja Lappeenrantaan on esitetty rakennettavaksi suuret, yhteensä 1500 autoa vetävät rekkaparkit. Ne valmistuisivat viimeistään vuonna 2008. Rakennuskustannukset ovat arviolta 23 miljoonaa euroa. Parkkialueiden tarkat paikat selviävät suunnittelun aikana.

Viranomaiset varautuvat vuodenvaihteen rekkaruuhkiin

Vuodenvaihteen rekkajonoja Kaakkois-Suomessa lievennetään nopeilla tilapäisjärjestelyillä. Tarkoituksena on, että joulun ja uuden vuoden aikaan osa rekoista voi tarvittaessa odottaa satamissa pääsyään tien päälle.

Liikenteen haittoja vuodenvaihteessa minimoidaan viranomaisten yhteisin toimin muun muassa liikenteenohjauksessa ja tiedottamisessa. Yhteistoimintaan osallistuvat rajaviranomaiset, Poliisi ja Tiehallinto. Venäjän viranomaisia kehotetaan varautumaan odotettavissa oleviin ruuhkiin. Tiehallinto lisää siirrettäviä käymälöitä rajan läheisyyteen.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää yhteistyössä kuntien ja satamien kanssa, onko mahdollista rakentaa nopeasti pieniä pysäköintialueita, jotka voisi ottaa pikaisesti käyttöön. Niille voisi sijoittaa heti joulun jälkeen arviolta 200 rekkaa; määrä vastaa noin viiden kilometrin rekkajonoa. Alueet olisivat käytössä, kunnes suuret rekkaparkit valmistuvat.

Joulunpyhien ja uuden vuoden erityistoimenpiteistä päätettiin liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä kokouksessa 20. joulukuuta. Kokoukseen osallistuivat muun muassa satamien, Tullin, Tiehallinnon ja maakuntien edustajat.

Kaakkois-Suomen tiepiirin ruuhkaennusteen mukaan Vaalimaalle on joulun ja uuden vuoden ajaksi odotettavissa jopa 30-40 kilometrin pituisia jonoja, jotka lyhenevät vasta tammikuun alkuviikkojen aikana. Tilanteeseen vaikuttavat Venäjän tullin läpäisykyky ja vallitsevat sääolot.

Rajaliikenteen ongelmia käsiteltiin myös suomalais-venäläisen liikennetyöryhmän kokouksessa Moskovassa 19. joulukuuta. Venäläiset kertoivat suunnitelmistaan keventää rajanylitysbyrokratiaa siten, että raja-alueelle jäisivät vain rajavartijat ja tullivirkailijat. Lisäksi Venäjällä on selvitettävänä raskaan liikenteen kaistan rakentaminen Vaalimaan ja Torvfjanovkan raja-asemien välille.

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen johti Suomen valtuuskuntaa kokouksessa.

Pitkällä aikavälillä ruuhkia pyritään Suomessa helpottamaan myös siirtämällä kuljetuksia maanteiltä rautateille. Helsingin-Vaalimaan-moottoritiestä tulisi tehdä koko yhteysvälin kattava rahoituspäätös. Työ voidaan aloittaa vuonna 2008. E18-tien Virojoen liittymän parantamishanke varaudutaan aloittamaan syksyllä 2007.

Tulli selvittää, miten rekat voidaan ohjata käyttämään rajanylityspaikkoja niin, että raja-asemien kuormitus olisi tasaisempi kuin nykyään. Lisäksi rekkajonojen pituuksille määritellään kilometrimääräiset sietorajat ja sovitaan, millaisiin toimiin minkäkin kilometrirajan ylittyessä ryhdytään.
Lisätietoja:
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389 tai 0500 787 742
osastopäällikkö Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260