Internetyhteyden vähimmäisnopeuden tavoitetaso pidetään ennallaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2017 14.37
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on asetuksella säätänyt tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta. Ministeriö on tehnyt väliarvioinnin vähimmäisnopeudesta ja toteaa, että nykyinen 2 Mbit/s vähimmäisnopeus on edelleen tarkoituksenmukainen eikä nopeutta tule siten korottaa.

Yhteysnopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s laajakaista on kiinteän verkon välityksellä tarjolla noin 85 prosenttiin Suomen kotitalouksista. Laajakaistan kokonaissaatavuus ei ole vuosina 2014-2017 havaittavasti kasvanut ja 100 prosentin väestöpeiton saavuttamista ei voida tällä hetkellä pitää todennäköisenä kaupallisin ehdoin toteutetuilla ratkaisuilla.

Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut käyttäjän vakituisessa asuin- tai sijaintipaikassa. Tarkoituksenmukaista internetyhteyden vähimmäisnopeutta määritettäessä huomioidaan tilaajien enemmistön käytössä oleva yhteysnopeus, valtakunnallisesti kattava tekninen toteutettavuus ja toteutuksen kustannukset.

EU:ssa on parhaillaan vireillä telepaketti, jossa yleispalvelusääntelyä arvioidaan, joten tällä hetkellä ei ole perusteltua asettaa muutoksia vähimmäisnopeuteen.