Internetistä televisioverkolle kilpaileva jakelutie

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.1.2015 10.14 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.52
Uutinen
Kannettava tietokone ja internet (kuva Rodeo)
Kannettava tietokone ja internet (kuva Rodeo)

Internetistä tulisi kehittää televisioverkon rinnalle vaihtoehtoinen audiovisuaalisen sisällön jakelutie, todetaan liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemassa selvityksessä. Sisältöjen jakelun tulisi olla markkinaehtoista ja niiden tulisi olla helposti kansalaisten saatavilla.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti keväällä 2014 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää miten langattomien ja kiinteiden internetliittymien käyttäjät voivat mahdollisimman kustannustehokkaasti, laajasti ja yhtäaikaisesti vastaanottaa internetissä tarjottavia audiovisuaalisia sisältöjä.

Audiovisuaalisen sisällön, eli äänen kanssa tai ilman ääntä lähetettävän kuvan, pääasialliset jakelukanavat ovat televisioverkko ja internet. Näistä internetjakelun haasteena on, että nykyiset laajakaistaverkot eivät mahdollista televisioverkon kaltaista samanaikaista miljoonayleisöä.

Jotta audiovisuaalisen sisällön jakelua internetissä voisi tehostaa, tulisi työryhmän mukaan kasvattaa jakeluun käytettävien taajuusalueiden kapasiteettiä. Tekniset ratkaisut kapasiteetin tehokäyttöön ovat olemassa ja nopeasti käyttöön otettavissa. Ennen toteutusta tulisi kuitenkin sopia yhteisestä toimintatavasta, jotta jakelu tapahtuisi markkinaehtoisesti ja tasapuolisesti.

Työryhmä pitää tärkeänä, että työryhmässä edustettuina olevat tahot jatkaisivat jo aloitettuja neuvotteluja eri ratkaisuvaihtoehdoista. Kapasiteetin nostamisesta ja jakelutavasta päättäminen sääntelyn keinoin on työryhmän mielestä liian raskas ratkaisu, koska tekniset ratkaisut tai liiketaloudelliset toimintamallit ovat vielä kehitysvaiheessa.

Työnsä aikana työryhmä kuuli muun muassa laitevalmistajia, kuluttajapäätelaitevalmistajia ja internetiä jakelutienä käyttäviä palveluntarjoajia sekä muiden keskeisten sidosryhmien edustajia. Työryhmä teetti työnsä tueksi myös konsulttiselvityksen AV-sisällön jakelusta Internet-verkkojen kautta Suomessa.

Internet audiovisuaalisten sisältöjen jakelutienä. Työryhmän raportti (LVM:n julkaisuja 37/2014) on luettavissa ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.