Internetissä tehtävää nuorisotyötä laajennetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2008 12.00
Tiedote

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖOPETUSMINISTERIÖSOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ


Liikenne- ja viestintäministeriössä ja opetusministeriössä valmistellaan rahoitusta internetissä tehtävän nuorisotyön laajentamiseen.

Toimintaa aiotaan tehostaa erityisesti nuorten suosimilla yhteisösivustoilla, kuten Habbo-hotellissa ja Irc-galleriassa. Suurimmissa verkkopalveluissa toimivien nettinuorisotalojen aukioloaikoja on tarkoitus pidentää nykyisestä.

- Opetusministeriö on jo vuosia osallistunut verkossa tapahtuvaan nuorisotyön rahoittamiseen. Viimeisen vuoden tapahtumat ovat osoittaneet, että yhteiskunnan on panostettava enemmän juuri nettinuorisotyöhön. Pitää olla läsnä siellä missä nuoretkin ovat, toteaa nuorisotyöstä vastaava ministerin Stefan Wallin.

- Internetissä tehtävään nuorisotyöhön on suunnattava lisää voimavaroja yhteiskunnan tuella. Kontakti läsnä olevaan luotettavaan aikuiseen on tärkeä. Etenkin murrosiän myrskyissä on joskus helpompi kertoa asioista muulle kuin omalle vanhemmalle. Tähän verkon foorumeilla tapahtuva nuorisotyö tarjoaa hyvän mahdollisuuden, totesi Suvi Lindén lasten ja nuorten mediafoorumissa Säätytalolla 23. lokakuuta.

- Erityisesti nuorille kanssakäyminen virtuaalimaailmassa on arkipäivää. Elämä verkossa on samanlaista arkista kanssakäymistä kuin kasvoista kasvoihin keskusteleminen tai vieretysten pelaaminen. Vanhempien on oltava perillä myös tästä osasta nuorten arkea, sanoi ministeri Lindén.

- Netissä nuorten tavoitettavissa on oltava sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tai mieluiten moniammatillisia tiimejä, jotka voivat nopeasti ja nuorten omalla kielellä antaa ensiapua sitä tarvitseville. Tämä ei kuitenkaan riitä. On turvattava jatkumo verkkomaailmasta reaalimaailmaan. Verkossa ammattilaisen havaitsemiin nuorten ongelmiin on puututtava siten, että nuori saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös todellisuudessa, sanoi peruspalveluministeri Paula Risikko.

- Vanhemmat ovat aina vahvimmat ja vaikuttavimmat kasvatuksen vastuunkantajat. Kouluissa mediataitojen kehittämisen kuuluu kaikkiin oppiaineisiin, ei vain yksittäisille asiasta innostuneille opettajille. Monissa kouluissa on laadittu erilliset opetussuunnitelmat siitä, miten mediakasvatus huomioidaan koko koulun arjessa. Tämä on oltava käytäntö kaikissa kouluissa, totesi opetusministeri Sari Sarkomaa.

Lindénin ja Wallinin mielestä vanhempien pitäisi pystyä opastamaan lapsi ja nuori mediamaailmaan aivan kuten muihinkin arjen asioihin. Vanhempien mediakasvatuksen voisi heidän mielestään aloittaa jo neuvolassa.

Ensi vuoden Kansallisen tietoturvapäivän yhteydessä toteutetaan erityisesti vanhempien mediakasvatukseen tähtäävä kampanja.

Lapsen tekninen tietämys saattaa ylittää aikuisen tietämyksen, vaikka lapsi ei olisi vielä valmis toimimaan täysin omillaan.

- Vanhempien on syytä kysyä itseltään, päästäisivätkö he 10-vuotiaansa yksin Pariisiin vain sen perusteella, että tämä osaa metrokartan ulkoa? ministeri Lindén kärjisti puheessaan Lasten ja nuorten mediafoorumilla.

Wallinin ja Lindénin yhteinen tavoite on, että internetissä tehtävää nuorisotyötä laajennetaan huomattavasti jo ensi vuonna.


Lisätietoja:
Erityisavustaja Aleksi Randell (LVM), p. 0400 500 822
Erityisavustaja Carl Haglund (OPM), p. 050 521 7379
Eritysavustaja Laura Rissanen (OPM), p. 041 540 4505
Erityisavustaja Anna Manner-Raappana (STM), p. 040 575 6618