Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2010 13.39
Uutinen

LVM, VM, TEM ja OPM ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen, jossa pureudutaan erityisesti innovaatiotoiminnan nykyistä systemaattisempaan ja suunnitelmallisempaan hyödyntämiseen osana ministeriöiden sekä hallinnon- ja toimialojen johtamisjärjestelmää.

Julkisen talouden heikkeneminen, ikääntyminen ja sähköisten palvelujen kysynnän kasvu edellyttävät hallinnolta aikaisempaa nopeampaa reagointia, joustavuutta, luovuutta ja ratkaisukykyä. Julkisella sektorilla tarvitaan innovaatioihin perustuvaa, kestävästi suunnattua tuottavuuden parantamista.