IMO-auditointi toteutuu syksyllä 2011

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2010 15.38
Uutinen

Suomi jätti 3. joulukuuta Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n pääsihteeri Efthimios Mitropoulokselle hakemuksen vapaaehtoisen IMO-auditoinnin toteuttamiseksi Suomessa vuoden 2011 aikana.

Auditoinnissa IMO:n asettamat tarkastajat arvioivat, kuinka hyvin Suomi on pannut täytäntöön IMO:n yleissopimukset sekä tietyt suositukset.

Lisäksi tutkitaan, kuinka hyvin Suomen merenkulkualan viranomaiset (erityisesti Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikennevirasto) toimivat ja hallinnoivat alan asioita.

IMO:n pääsihteeri vahvisti alustavasti, että auditointi voidaan toteuttaa loppuvuodesta 2011. Pääsihteeri kiitti Suomea aktiivisuudesta IMO:ssa ja totesi, että Suomi on jo nyt pannut hyvin täytäntöön IMO:n yleissopimuksia.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871
liikennepalveluyksikön päällikkö Silja Ruokola, puh. 040 580 0894.