Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta uudelle toimikaudelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2013 13.10
Tiedote

Hallitus asetti 19. kesäkuuta ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan uudelle toimikaudelle vuosiksi 2013-2016. Nyt asetetun neuvottelukunnan toimikausi päättyy 30.6.2016.

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä kansallisesti ilmatilan hallintaan liittyviä asioita. Se osallistuu Euroopan unionissa ja ilmailun kansainvälisissä järjestöissä päätettävien ilmatilan hallintaan liittyvien asioiden valmisteluun. Lisäksi sen tehtävänä on käsitellä yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyviä asioita.

Neuvottelukunta koostuu liikenne- ja viestintäministeriön, puolustusministeriön, pääesikunnan, sotilasilmailun viranomaisyksikön ja Liikenteen turvallisuusviraston edustajista.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Minna Kivimäki ja varapuheenjohtajana liikenneneuvos Risto Murto liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Muut jäsenet ovat hallitusneuvos Maija Ahokas, neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö ja neuvotteleva virkamies Laura Aho liikenne- ja viestintäministeriöstä, yksikön johtaja Eero Pyötsiä ja vanhempi osastoesiupseeri Olli-Pekka Lund puolustusministeriöstä, insinöörieverstiluutnantti Kimmo Nortaja ja majuri Markku Suomela sotilasilmailun viranomaisyksiköstä, eversti Juha-Pekka Keränen ja majuri Samuli Niemi pääesikunnasta sekä ylijohtaja Pekka Henttu ja ryhmäpäällikkö Kai Väisänen Liikenteen turvallisuusvirastosta.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Laura Aho, p. 0295 342 009