Ilman tiedettä ei ole tietoon perustuvaa päätöksentekoa

Julkaisuajankohta 17.12.2020 6.00
Kolumni
Jussi Kaurola (Kuva: Ilmatieteen laitos)

Jotta voimme tehdä harkittuja päätöksiä, tarvitsemme päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa. Ilmatieteen laitoksen tehtävä on tuottaa tietoa säästä, merestä, ilmakehästä ja avaruudesta.

Nämä teemat vaikuttavat niin perheiden, viranomaisten kuin elinkeinoelämän päivittäiseen päätöksentekoon ja toimintaan. Kauaskantoisten poliittisten päätösten tai yritysten investointien tueksi tarvitaan jatkuvasti tuoretta tietoa maapallon muuttuvista olosuhteista.

Tänä vuonna Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat tuottaneet suuren määrän uutta tutkimustietoa. Uusia väitöskirjoja on tullut ennätysmäärä eli 18 kappaletta. Vertaisarvioituja julkaisuja on julkaistu nyt jo yli 300 kappaletta. Vuoden loppuun mennessä julkaisujen määrä nousee lähelle 400 kappaletta eli enemmän kuin yksi julkaisu vuoden jokaisena päivänä. Julkaisua on usein edeltänyt jopa vuosia kestänyt pitkäjänteinen tutkimustyö.

Tämä vuosi toi eteemme uusia tiedon tarpeita sekä tutkimusalueita. Koronapandemia vaikutti päivittäiseen elämään maailmanlaajuisesti. Satelliittihavainnot osoittivat, että ilmanlaatu parantui, kun liikkuminen vähentyi koronarajoitusten vuoksi. Myös hiilidioksidipäästöjen määrä vähentyi hetkellisesti.

Nämä havainnot kertovat siitä, että ihmistoiminnan keinoin voimme todella hillitä ilmastonmuutoksen etenemistä.  Vahva aerosolitutkimukseen liittyvä osaaminen antoi meille vankan pohjan uudelle tutkimukselle, jossa selvitimme koronaviruksen leviämistä ilmassa.

Tutkimus näiden teemojen parissa jatkuu edelleen. Mitä paremmin ymmärrämme ympäröivää maailmaa, sitä paremmin osaamme varautua, ennakoida ja tehdä päätöksiä.

Tämä vuosi ohjannut meitä uudella tavalla myös oppimaan uutta ja kehittämään toimintaamme. Kun lentoliikenteen määrä vähentyi merkittävästi koronapandemian vuoksi, myös lentokoneista saatavien säähavaintojen määrä romahti. Meidän oli löydettävä nopeasti uusia ja täydentäviä havaintomenetelmiä. Sääennusteiden laatu on niiden ansiosta säilynyt hyvänä ja olemme pystyneet tuottamaan asiakkaillemme laadukasta sääpalvelua.

Ilmatieteen laitoksen toiminta on mitä suurimmassa määrin yhteistyötä. Jokaiseen toimintamme osa-alueeseen nivoutuu yhteistyö kansalaisten, kotimaisen ja kansainvälisen tutkimusyhteisön, sisarlaitostemme ja asiakkaidemme kanssa.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia sidosryhmiämme siitä, että haastatte meitä edelleen kehittämään palveluitamme ja työskentelette kanssamme uuden tutkitun tiedon löytämiseksi. Uudet tiedon tarpeet inspiroivat meitä jatkamaan työtämme havaintojen, tutkimuksen ja palveluiden kehittämisen parissa.

Jussi Kaurola
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja.

Kirjoitus on osa Poikkeuksellinen vuosi 2020 -blogisarjaa. Edellinen kirjoitus julkaistiin 16.12.2020.

2020 Blogit Blogit 2020