Ilmailun päästökauppa EU:ssa käynnistyy 2012

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2010 14.30
Tiedote

Eduskunta on hyväksynyt lain, jolla otetaan Suomessa käyttöön EU:n lentoliikenteen päästökauppajärjestelmä. Tavoitteena on vähentää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaalla tavalla.

Lain on tarkoitus tulla Suomessa voimaan 1. helmikuuta 2010 ja ensimmäinen päästökauppakausi alkaisi 1. tammikuuta 2012. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 22. tammikuuta.

Lentoliikenteen päästökaupan piiriin kuuluvat kaikki EU:n lentoasemilta lähtevät ja niille saapuvat lennot, jollei niitä ole erikseen rajattu säännöksen ulkopuolelle. Suomen vastuulla on hallinnoida 25 lentoyhtiön päästöoikeuksien jakamista.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja ennakoi lentoliikenteen päästökauppaa koskevan sääntelyn vaikutuksia. Hallituksen on myös tilanteen niin vaatiessa ryhdyttävä tarvittaviin toimiin tasapuolisten lentoliikennepalvelujen ja verkostoperiaatteella toimivan lentoasemaverkon turvaamiseksi. Tällä tavoin pystytään osaltaan edesauttamaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä joka puolella Suomea.

Päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin, joista 85 prosenttia jaetaan maksutta EU-tasoisen vertailun perusteella ja 15 prosenttia huutokaupataan. Maksuttomien päästöoikeuksien jako tapahtuu ilma-alusten tonnikilometrien perusteella.

Lailla on tarkoitus ohjata lentoyhtiöitä tehostamaan toimintaansa ja sitä kautta päästöjen vähentymiseen. Maksuttomasti jaettavaa prosenttiosuutta on tarkoitus alentaa asteittain.

Lentoliikenteen päästökauppa on puoliavoin järjestelmä. Tämä tarkoittaa, että lentoyhtiöt voivat ostaa päästöoikeuksia muilta päästökaupan piiriin kuuluvilta toimijoilta, kuten energia- ja teollisuuslaitoksilta. Sen sijaan muut toimialat eivät ainakaan alkuvaiheessa voisi käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia.

Päästökaupan viranomaistehtäviä Suomessa hoitavat Liikenteen turvallisuusvirasto ja Energiamarkkinavirasto. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa muun muassa päästöoikeuksien jakamisesta, seurannasta ja raportoinnista. Energiamarkkinaviraston vastuulla on päästökauppaoikeuksien kirjaaminen ja hallinnointi sekä huutokauppamaksujen kerääminen.

Euroopan komissio on arvioinut, että lentoliikenteen päästökaupalla voidaan vähentää EU:n lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä jopa 183 miljoonaa tonnia.

Lisätietoja: hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, puh. 09 160 28483, 040 763 1479, ylitarkastaja Risto Saari, 09 160 28311