Ilmailulakiin uudistuksia erityisesti miehittämättömän ja kevyen ilmailun osalta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.6.2020 13.58 | Julkaistu suomeksi 25.6.2020 klo 14.21
Tiedote
Drone yötaivaalla. (Kuva: Shutterstock)
Drone yötaivaalla. (Kuva: Shutterstock)

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen ilmailulakiin tehtävistä muutoksista, joilla täydennetään uudistunutta ilmailun EU-sääntelyä. Uudistukset kohdistuvat erityisesti kevyitä ja miehittämättömiä ilma-aluksia koskevaan sääntelyyn. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan miehittämättömän ilmailun EU-sääntelyn mukaisesti 1.1.2021.

Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta ja EU:n lentoturvallisuusvirastoa koskeva EASA-asetus ja sen nojalla annetut säännökset ovat jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Suomessa voimassa oleva ilmailusääntely tulee pääasiassa suoraan EU-säädöksistä.

Eräitä kevyitä ilma-aluksia koskeva turvallisuussääntely on ollut kansallisessa toimivallassa. Kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvat jatkossa pääasiassa sellaiset kevyet ilma-alukset, joissa on enintään kaksi paikkaa, eikä niiden suurin sallittu lentoonlähtömassa ylitä 600 kiloa.

Muutoksia miehittämättömän ilmailun ikärajavaatimuksiin ja vakuutuksenottovelvollisuuteen

Miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjaajan ikärajavaatimukset ovat uusi EU-lainsäädännöstä tuleva vaatimus. EU-sääntely jättää kuitenkin kansallista harkintavaltaa ikärajojen osalta, joka Suomessa otetaan käyttöön miltei täysimääräisesti.

Alhaisimman riskin toiminnassa, jossa lennättäminen tapahtuu esimerkiksi aina näköyhteyden päässä, ikäraja on 12 vuotta. Riskien lisääntyessä, esimerkiksi silloin kun lennättäminen tapahtuu ilman näköyhteyttä, ikäraja on 15 vuotta. Korkeimman riskin toiminnassa ikäraja on 18 vuotta.

EU-lainsäädäntö asettaa myös vakuuttamisvelvollisuuden yli 20 kilon painoisille miehittämättömille ilma-aluksille. Tätä kevyempien ilma-alusten osalta vakuuttamisesta voidaan päättää kansallisesti.

Lakimuutoksen jälkeen miehittämättömällä ilma-alustoiminnalla on oltava tavanomainen vastuuvakuutus vahinkojen varalle, kun toiminta sisältää tavanomaista enemmän riskejä. Vakuuttamisvelvollisuus on esimerkiksi silloin kun lennättäminen tapahtuu ilman näköyhteyttä ilma-alukseen. Vähäriskisin toiminta on vakuuttamisvelvollisuudesta vapaa.

Muutoksia tulee myös Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviin. Jatkossa virasto vastaa miehittämättömien ilma-alusten markkinavalvonnasta ja voi perustaa ilmatilavyöhykkeitä, joissa helpotetaan tai rajoitetaan miehittämättömien ilma-alusten käyttöä.

Hallitus esitti 25. kesäkuuta 2020, että Tasavallan presidentti vahvistaisi ilmailulain muutokset 26. kesäkuuta 2020.

Lait tulisivat voimaan 1. tammikuuta 2021 samaan aikaan miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan EU-sääntelyn kanssa.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Elina Immonen, yksikön johtaja, p. 0295 34 2126, Twitter: @ImmonenElina

ylitarkastaja Laura Kolinen, p. 0295 34 2023

ylitarkastaja Veikko Vauhkonen, p. 0295 342 113, Twitter @VVauhk