Ilmailulakiin säännöksiä lentomeluun liittyvistä toimintarajoituksista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2004 13.52
Tiedote
Ilmailulakiin ehdotetaan lisää säännöksiä siitä, missä tilanteissa ja miten lentoasemilla voidaan asettaa toimintarajoituksia liian äänekkäille koneille.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 28. lokakuuta. Lakimuutoksella on tarkoitus panna täytäntöön EU-direktiivi.

Lakimuutos täsmentää, millä tavalla Ilmailulaitos voi asettaa liian äänekkäille suihkukoneille toimintarajoituksia. Rajoituksia asetettaessa Ilmailulaitoksen pitää ottaa huomioon myös muut meluhaittojen vähentämisen keinot.

Imailulaissa määritetään, että toimintarajoitukset eivät saa syrjiä mitään lentoyhtiötä, konevalmistajaa tai kansallisuutta. Lakiin on myös kirjattu yksityiskohtaiset säännökset siitä, millä tavoin rajoituksia voidaan kohdistaa kaikkein meluisimpiin suihkukoneisiin.

Suomessa lakia sovellettaisiin käytännössä ainoastaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla, koska vain sen liikennemäärät ovat tarpeeksi suuret.

Lain käytännön vaikutusten arvioidaan jäävän melko vähäisiksi, koska Helsinki-Vantaan lentoasemalta liikennöivä suihkukonekalusto on pääosin niin uutta, että se täyttää kansainvälisesti sovitut meluluokkavaatimukset.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) 160 28473