Ilmailulaitos Finavia yhtiöitetään vuoden 2010 alussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2009 10.43 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 9.50
Uutinen

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 28.4.2009 liikenne- ja viestintäministeriön ehdotusta Ilmailulaitos Finavian yhtiöittämisestä 1.1.2010 alkaen. Ilmailulaitoksen nykyiset liiketoiminnot siirretään sellaisenaan perustettavalle osakeyhtiölle, joka on kokonaan valtion omistama. Perustettavan osakeyhtiön hallinnassa on Suomen lentoasemaverkon perusinfrastruktuuri ja lennonvarmistuspalvelujen tarjonta.

Ilmailulaitoksen yhtiöittäminen etenee siten, että liikenne- ja viestintäministeriö laatii hallituksen esityksen yhtiöittämislaiksi. Lakiehdotus liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioehdotukseen, joka annetaan syyskuussa 2009.

Yhtiöittämisen yhteydessä Ilmailulaitoksen palveluksessa 31.12.2009 oleva henkilöstö siirtyy perustettavan osakeyhtiön palvelukseen entisin ehdoin. Perustettavan yhtiön tase tulee perustumaan Ilmailulaitoksen varoihin ja velkoihin 31.12.2009. Osakeyhtiö jatkaa Ilmailulaitoksen investointiohjelmaa suunnitellulla tavalla.

Uuden osakeyhtiön perustehtävistä säädetään toimialakohtaisella lainsäädännöllä. Valtakunnallisesta lentoasemaverkosta annetaan oma erillislaki, johon sisältyvät EU:n niin sanotun lentoasemamaksudirektiivin mukaiset uudet vaatimukset. Sotilasilmailun hinnoittelusta ja erillispalveluista säädetään myös erillislaissa. Tarvittavat lainsäädäntömuutokset ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti yhtiöittämisen kanssa.