Ilmailulaitoksen vahingonkorvausvastuun ylärajaksi 50 miljoonaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2005 15.27
Tiedote
Ilmailulaitoksen vahingonkorvausvastuulle asetetaan yläraja. Korkeimmaksi mahdolliseksi korvaussummaksi tulee lentoasematoiminnassa 50 miljoonaa euroa ja lennonvarmistustoiminnassa sekä turvatarkastuksissa viisi miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päätti asiasta 29. joulukuuta.

Vahinkovastuujärjestelyn syynä on uusi liikelaitoslaki, joka tulee voimaan vuodenvaihteessa. Toistaiseksi Ilmailulaitos on kuulunut valtion vahinkoturvajärjestelmän piiriin ja valtio on sitoutunut korvaamaan vuotuisen omavastuun ylittävät vahingot.

Uuden liikelaitoslain mukaan valtion liikelaitokset ottavat vakuutuksensa yksityisiltä markkinoilta. Onnettomuuksien korvaussummat voivat kuitenkin lentoliikenteessä olla erittäin suuria, joten myös vakuutuksen omavastuusumma kohoaa Ilmailulaitoksen taloudellisten resurssien kannalta kohtuuttoman korkeaksi. Siksi valtion korvaussitoumuksen tarkentaminen on tarpeen.

Ilmailulaitos vastaa edelleen kaikista liiketoimintaansa liittyvistä tavanomaisista riskeistä. Niitä varten Ilmailulaitoksen tulee ottaa vakuutuksia liiketaloudellisen harkinnan pohjalta.Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, puh. (09) 160 28624 tai 040 769 0271