Hyvät viestintäyhteydet edellytyksenä arktisen alueen kehittymiselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2017 15.08 | Julkaistu suomeksi 20.11.2017 klo 15.13
Uutinen
Nainen ja arktinen maisema (Kuva: Rodeo)
Nainen ja arktinen maisema (Kuva: Rodeo)

Arktisen neuvoston alainen viestintäyhteyksien parantamista selvittävä työryhmä, Task Force on Improved Connectivity in the Arctic (TFICA), kokoontuu Helsingissä 21. marraskuuta. Suomi toimii työryhmän puheenjohtajana yhdessä Tanskan kanssa.

TFICA:n tehtävänä on selvittää Arktisen alueen viestintäyhteyksien parantamista siten, että ne palvelisivat sekä alueen asukkaiden että muiden käyttäjätahojen, esimerkiksi merenkulun, etsintä- ja pelastuspalveluiden, tutkimuksen ja matkailun tarpeita. Lisäksi työryhmä selvittää mahdollisuuksia tarvittavan televiestinnän infrastruktuurin ja järjestelmien toteuttamiseksi niin, että ne mahdollistaisivat koko Arktisen alueen kattavien palveluiden luomisen.

Suomalainen osaaminen viestintäyhteyksien kehittäjänä on esillä kokouksessa, jossa kuullaan mm. Ilmatieteen laitoksen ja alan yritysten puheenvuoroja. TFICA:n on tarkoitus yhdessä teleyritysten ja alaa edustavan teollisuuden kanssa kartoittaa ratkaisuja Arktisten alueiden teknisistä ratkaisuista ja palveluiden saatavuudesta.

TFICA:n jäseniä ovat kaikkien kahdeksan Arktisen neuvoston jäsenmaan edustajat, alkuperäiskansojen edustajat sekä kuuden pysyvän työryhmän ja tarkkailijamaiden ja organisaatioiden edustajat.

Suomi on aloittanut toukokuussa 2017 Arktisen neuvoston kaksivuotisena puheenjohtajana. Viestintäyhteydet on yksi Suomen puheenjohtajuuskauden kärkiteemoista. Arktisen neuvoston ministerikokouksessa Fairbanksissa toukokuussa 2017 päätettiin perustaa ns. väliaikainen työryhmä Task Force on Improved Connectivity in the Arctic (TFICA). Työ on jatkoa Yhdysvaltojen pj-kaudella käynnissä olleelle Task Force on Telecommunications Infrastructure in the Arctic -ryhmälle (TFTIA).