Hyppää pyörän selkään – kymmenen kohtaa hallitusohjelmasta

Julkaisuajankohta 29.10.2019 12.37
Kolumni
Erityisasiantuntija Tuire Valkonen (Kuva: LVM)

Meistä pyöräilijöistä on moneksi. On sähköpyöräilijöitä, työmatkapyöräilijöitä, laatikkopyöräilijöitä, talvipyöräilijöitä, maastopyöräilijöitä, pyörämatkailijoita, liityntäpyöräilijöitä, kaupunkipyöräilijöitä, fölläristejä, sykkelöijiä ja kaikkea siltä väliltä.

Pyöräilyn ja muiden kestävien kulkutapojen houkuttelevuutta onkin lisättävä kokonaisuutena. Laadukkaan ja turvallisen pyöräilyinfran lisäksi koko matkaketjun on toimittava kotiovelta työpaikalle ja kouluun ympäri vuoden.

Pyöräily voidaan jatkossa liittää entistä saumattomammaksi osaksi erilaisia liikkumisen palveluja. Liikenteen digitalisaatio on keino löytää kullekin sopivat reitit, aikataulut ja erilaiset liikkumisvaihtoehdot helposti.

Pyöräilyssä edistettiin merkittävästi keväällä 2018. Valtioneuvosto hyväksyi Suomen historian ensimmäisen kävelyn ja pyöräilyn edistämistä koskevan periaatepäätöksen. Samoihin aikoihin valmistui kansallinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Tavoitteena on, että kävelyn ja pyöräilyn matkamäärät kasvavat 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Edistämisohjelma valmisteltiin liikenne- ja viestintäministeriössä tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Pyöräliikenteelle on painavia perusteita kuten ilmastonmuutoksen hillintä, ilmanlaadun parantaminen ja kansanterveyden edistäminen. Siksi on tärkeää, että pyöräilyä edistetään laajasti ja edistämisohjelmaa toteutetaan kaikkien toimijoiden yhteistyönä. Kansalaisten tuki pyöräilyn olosuhteiden kehittämiselle on nyt vahva.

Pyöräily hallitusohjelman ytimessä

Hallitusohjelma sisältää paljon kirjauksia, joilla on suoria tai välillisiä vaikutuksia pyöräliikenteen kasvuun.

1. Ensinnäkin hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tällä hallituskaudella luodaan tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen. Se näyttää keinot, joilla fossiilista liikenteen polttoaineista vapaudutaan.

2. Liikenteessä siirrytään entistä kestävämpään suuntaan ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttamalla. Viesti on selvä: joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn yhteenlaskettua matkasuoritetta on kasvatettava huomattavasti. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi toteuttamalla kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa.

3. Hallitusohjelmassa on kirjaus, että kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen varataan 41 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022, mikä on huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Hallituksen budjettiesityksessä kävelyn- ja pyöräilyn edistämiseen kohdennettiin 24,5 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

4. Myös väyläverkon kehittämishankkeiden yhteydessä otetaan kävelyn ja pyöräilyn infratarpeet huomioon.

5. Hallitusohjelmassa tuodaan esiin työsuhdepyöräily. Työmatkoista pyöräillään nykyään jopa 20 prosenttia, mutta kasvun varaa on.

6. Liikenneturvallisuuden parantaminen nousee hallitusohjelmassa vahvasti esiin. Tavoitteena on vastata EU:n nollaskenaarioon, että vuonna 2050 olisi nolla liikennekuolemaa. Liikenneturvallisuuden periaatepäätökseen tähtäävä strategiatyö aloitetaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tänä syksynä.

7. Hallitusohjelman mukaan raideinvestointien määrää kasvatetaan nykytasosta, mikä tukee vahvasti myös pyöräilyn edistämistä. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi.

8. Hallitusohjelman mukaan tullaan myös säätämään laki, joka mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton. Monissa kaupungeissa maailmalla ruuhkamaksut ovat ohjanneet ihmisten liikkumista henkilöautoista kävelyyn ja pyöräilyyn.

9. Suomen liikennejärjestelmää kehitetään kokonaisuutena niin, että se tukee joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja kestävien liikkumisen palveluiden käyttöä. Ensimmäisen 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on meneillään ja sen on määrä olla valmis keväällä 2021.

10. Kymmenes kohta: Pyöräliikenteen tulevaisuuden rakennustarpeet ovat käsissämme. Kyse on siitä, miten jalostamme ja monistamme niitä edelleen ja miten onnistumme yhteistyössä, kun pyöräilyä suunnitellaan ja muutetaan ideasta pyöräliikenteeksi.

Kunnilla, maakunnilla, pyöräilyn eri järjestöillä, valtion eri toimijoilla ja kaikilla meillä pyöräilijöillä on tärkeä rooli. Puhutaan, kirjoitetaan, tviitataan ja tykätään pyöräilystä. Kaiken kokoisilla teoilla on merkitystä, kun pyöräliikenteestä tehdään totta.

Tuire Valkonen
Kirjoittaja työskentelee erityisasiantuntijana liikenne- ja viestintäministeriössä.
Twitter @ValkonenTuire

Kirjoitus pohjautuu VeloFinland-tapahtumassa Espoossa lokakuussa 2019 pidettyyn puheeseen. Pyöräliikenteen seminaari kokosi laajasti eri toimijoita keskustelemaan ja saamaan tietoa pyöräliikenteen edistämisestä Suomessa ja maailmalla.

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 4.4.2018

2019 Blogit Blogit 2019 hallitusohjelma ilmasto ilmastonmuutos kävely ja pyöräily liikenne liikenteen päästöt pyöräily pyöräliikenne