Historiallinen päätös tulevaisuuden liikenteestä

Julkaisuajankohta 15.4.2021 10.44
Kolumni
Artikkeli: Digiloikka kohti ilmastoelvytystä. Kuvassa Ministeri Timo Harakka. (Kuva: Laura Kotila / VNK))
Timo Harakka (Kuva: Laura Kotila / VNK)

Kirjoitan tätä blogitekstiä huojentuneena ja tyytyväisin mielin. Takana on koko ministeriaikani mukana ollut valmistelu. Se on konkretisoitunut 12-vuotiseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032.

Valtioneuvosto on tänään päättänyt antaa parlamentaarisesti valmistellun Liikenne 12 -suunnitelman selontekona eduskunnalle.

Suunnitelma on siis pitkä, mutta myös laaja. Se ohjaa, kuinka huolehdimme maamme teistä, raiteista ja vesiväylistä – olemassa olevaa kunnossa pitäen, uuteen investoiden. Liikennejärjestelmä tavoittelee saavutettavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä. Ja kaikessa huomioidaan ilmastotavoitteet.

Olen keskustellut viime viikkoina Ruotsin ja Norjan ministerikollegoiden kanssa. Länsinaapureistahan 12-vuotinen malli on kopsattu. Molemmat vakuuttivat pitkäjänteisen suunnitelman monia hyötyjä. Yhteinen tulevaisuuskuva antaa toimintavarmuutta niin yrityksille, kunnille kuin kansalaisille, ja kannustaa kehitystyöhön.

Kaikkien puolueiden yhteinen tahto

Liikenne 12 -suunnitelma on monella lailla ainutlaatuinen. Koskaan aikaisemmin emme ole tarkastelleet liikennejärjestelmää vastaavalla tavalla kokonaisuutena. Emme myöskään ole aiemmin osallistuneet näin suurta joukkoa eri toimijoita suunnitteluun. Huomioitavia asioita on ollut valtavasti, ja priorisointeja on rajallisten resurssien maailmassa tehtävä.

Valmistelu aloitettiin virallisesti kesällä 2019. Virkakuntani on tehnyt pyöreää päivää, lopussa yötäkin, ja uutta oppiessaan luonut samalla kokonaan uudet käytännöt valtakunnalliseen suunnitteluun ja vaikutustenarviointiin. Hatunnosto jokaiselle valmistelijalle!

Maakuntien liitot ja kunnat, elinkeinoelämän toimijat, järjestöt ja liitot sekä kansalaiset pyrittiin alusta pitäen osallistamaan suunnitteluun laajasti. Kiitos jokaiselle mukana olleelle ja jatkossa mukaan tulevalle!

Tärkein onnistumisen edellytys on kuitenkin ollut yhteinen tahto yli kaikkien puoluerajojen. Jokaisen yli yhden hengen eduskuntapuolueen edustajat ovat uurastaneet pitkälti toista vuotta parlamentaarisessa ohjausryhmässä, jonka kokoukset ovat olleet pitkiä ja paperipinot paksuja. Kiitos sekä hallitus- että oppositiopuolueille vastuullisesta työstä isänmaan puolesta!

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on ministeriömme lakisääteinen tehtävä jatkossakin. Ensimmäisen suunnittelun tuomia oppeja hyödynnetään jatkossa ja palaute kuullaan tarkasti.

Liikennejärjestelmä on käyttäjiä varten

Mielestäni tänään tehty päätös on historiallinen. Ja saavuttamastamme lopputuloksesta uskallan sanoa olevani hieman ylpeä. Ylpeä olen siitä, että suunnitelman ansiosta meillä on kokonaisnäkymä liikennejärjestelmään ja sen lähivuosien kehitykseen, jota voimme seurata, ohjata ja kehittää. Ennakoivan suunnittelun ansiosta pystymme toivottavasti myös hyödyntämään EU-tukivälineet tehokkaasti.

Olen ylpeä myös siitä, että suunnitelmassa näkyvät laajasti toimijoiden erilaiset näkemykset. Yhteinen työmme ei ole ylhäältä ohjattu, vaan heijastaa maamme moninaisuutta. Liikennejärjestelmä ei ole pelkkä iso ja kaunis kaavio, vaan se on tehty käyttäjiään varten, kulutettavaksi arjessa, toteutettavaksi joka päivä.

Parempaa tietoa päätöksenteon tueksi

Liikenne 12 -suunnitelmaa varten on tehty paljon ja monilta kulmilta uutta tutkimusta ja vaikutusten arviointia. Vahvaan tietopohjaan nojaava suunnittelu vastaa hallitusohjelmankin lupaukseen tietoon pohjautuvasta päätöksenteosta.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma edellyttää pysyvää ja systemaattista tietopohjan kehittämistä. Traficom eli Liikenne- ja viestintävirasto vastaa liikennejärjestelmäanalyysistä, joka on olennainen työkalu, kun arvioimme liikennejärjestelmän nykytilaa ja tulevia tarpeita.

Tutkimuksen ja analyysin on oltava monipuolista ja käyttäjälähtöistä. Olen painottanut, että entistä vahvempaa tieteellistä pohjaa tarvitaan kaikkien kunnianhimoisten tulevaisuushankkeiden tueksi. Siksi olemme rahoittamassa Aalto-yliopiston ensimmäistä liikennetaloustieteen oppituolia.

Maailma ei siis ole vielä valmis. Suunniteltavaa, kehitettävää, rakennettavaa jää vielä toimeenpanoonkin ja seuraavan kierroksen valmisteluun.

Nyt on kuitenkin aika kiittää kaikkia Liikenne 12 -suunnitelman pioneereja, ja iloita saavutuksesta, joka osaltaan mahdollistaa kestävää kasvua, työllisyyttä ja yhteistä hyvinvointia.

Valoa kohti!

Timo Harakka
Liikenne- ja viestintäministeri

Tiedote 15.4.2021: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma: Kohti saavutettavaa, kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää

2021 Blogit Blogit 2021