Hiljaisten päällysteiden käyttö vähentäisi melua ja pölyä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2008 14.23
Tiedote
Hiljaisten tienpäällysteiden käyttö alentaisi liikenteen melutasoa ja vähentäisi katupölyä. Tähän tulokseen tultiin liikenne- ja viestintäministeriön hankkeessa, jossa tutkittiin mahdollisuuksia vähentää rengasmelua.

Tutkitut hiljaiset päällysteet ovat tavanomaisia tienpintoja tasaisempia, mutta niiden kitkaominaisuudet ovat silti normaalia paremmat. Hiljaisen päällysteen suurempi kitka parantaisi liikenneturvallisuutta ja tasaisempi pinta puolestaan vähentäisi tiestä nousevan pölyn määrää.

Hiljaiset päällysteet eivät kuitenkaan vähennä nastarenkaiden aiheuttamaa melua. Noin 80 prosenttia autoista käyttää talvisin nastarenkaita. Nastarengaskautena päällysteiden melua alentava vaikutus onkin vähäinen. Nastarengaskausi kestää keskimäärin noin puoli vuotta.

Kitkarenkaat osoittautuivat kevätpölykaudella nastoitettuja ongelmallisemmiksi, sillä ne nostavat tien pinnasta enemmän pölyä.

Hankkeen toteutukseen ovat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi osallistuneet Tiehallinto, Destia, Nokian Renkaat Oy, Tikka Nasta Oy, Lohja Rudus Oy, Skanska Oy sekä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit.


Lisätietoja:
Liikenneneuvos Risto Saari, puh. (09) 160 28878 tai 040 840 7160.

Vierintämelun vähentäminen. VIEME-tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 4/2008. www.mintc.fi/julkaisujasarja