Henkilöliikenteen info-ohjelma synnyttänyt kymmeniä palveluja matkustajille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2004 9.31
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriön johtama henkilöliikenteen informaatio-ohjelma on tuottanut kymmeniä palveluja ja järjestelmiä joukkoliikenteen matkojen suunnitteluun, tosiaikaiseen tiedotukseen sekä joukkoliikenteen häiriönhallintaan.

Jo toteutettujen palveluiden vaikutuspiirissä on päivittäin 2,5 miljoonaa suomalaista. Jos Internet luetaan mukaan, palvelut ovat käytännössä jokaisen kansalaisen saavutettavissa. Useimmat palvelut koskevat joukkoliikennettä, mutta mukana on myös yksityisautoiluun liittyviä hankkeita.

Vuonna 2001 aloitettuun ja nyt päättymässä olevaan HEILI-ohjelmaan on kuulunut yli 40 hanketta. Rahaa on käytetty neljän vuoden aikana 15 miljoonaa euroa, josta noin puolet on tullut liikenne- ja viestintäministeriöstä. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat panostivat omiin hankkeisiinsa lähes 10 miljoonaa euroa.

Ohjelman tuloksina syntyneitä tietovarastoja ja osaamista voidaan tulevaisuudessakin hyödyntää uusien palveluiden ja yhteistyömuotojen kehittämisessä. Eri järjestelmien yhteentoimivuudessa on edelleen parantamisen varaa, ja jatkossa onkin erityisen tärkeää varmistaa, että tiedon vaihto järjestelmien välillä toimii tehokkaasti.

Suurimpana haasteena pidetään sitä, että joukkoliikenteen informaatiopalveluille löytyy luonteva isäntä, jonka vastuulla on tietojen ylläpito ja jakelu. Yksittäisiä vastuullisia on jo nyt, mutta valtakunnallisilta, kaikki joukkoliikennemuodot kattavilta infopalveluilta puuttuu vielä selkeä vastuutaho.

HEILI-ohjelmassa tuotettiin valmiiden palveluiden lisäksi tarvittavia taustarakenteita, niin sanottua informaatioinfrastruktuuria, jonka perustalle voidaan synnyttää kaupallisia infopalveluja.

Esimerkkeinä toteutuneista joukkoliikenteen infohankkeista voidaan mainita reitinsuunnittelu Tampereella, Wilima-matkainfo Joensuussa, Kuopiossa, Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Mikkelissä, digitelevision Liikenne 25 -kanava sekä matkakeskusten informaatiojärjestelmät.

Vielä tekeillä ja toteutumassa on useita hankkeita, joista laajin on ensi vuonna käyttöönotettava valtakunnallinen, eri joukkoliikennemuodot kattava aikataulu- ja reitinsuunnittelupalvelu Internetissä.

Autoilijoille on kehitetty mm. informaatiopalvelu kaakkoisrajalle suuntautuvalle liikenteelle, kohderyhmänä erityisesti tavaraliikenne. Tiehallinnon Internet-palvelua on HEILI-ohjelman kestäessä uudistettu ja laajennettu. Autoilijoiden TMC-liikennetiedotuksen tulevaisuutta on myös arvioitu. Lahden oikoradan liityntäpysäköinnin informaatiosta on tehty selvitys.

Kokemuksia matkustajainfosta
ja liikenteen hallinnasta

Ohjelman aikana on käynyt selväksi, että Internet on jatkuvasti kasvava ja hyödyllinen paikka sekä tarjota joukkoliikenneinformaatiota että myös ostaa matkalippuja. Kuitenkin informaation nykytilan selvityksessä sekä eri hankkeissa tehdyissä haastatteluissa on selkeästi tullut esille, että vieläkin tarvitaan perinteisiä paperiaikatauluja ja henkilökohtaista palvelua.

Toinen yhä tärkeämpi jokamiehen väline on matkapuhelin niin matkalipun ostoon kuin henkilökohtaisen informaation saamiseen. Esimerkiksi raitioliikenteen häiriötiedon saa matkapuhelimeen niin halutessaan.

Joukkoliikenteen etuuksista ruuhkaisilla väylillä on saatu käytännössä koettua ja tutkittua tietoa. Helsingissä ja Tampereella joukkoliikennevälineet saavat nopeammin vihreän valon, jos ovat myöhässä aikataulustaan. Kehittynyt tekniikka varmistaa, että etuus toimii vain silloin, kun se on todella tarpeen eikä haittaa muita ajoneuvoja.

Samasta liikenteenhallintajärjestelmästä saadaan myös matkustajille ajantasaista tietoa kulkuneuvojen kulusta pysäkkinäyttöihin ja vaikka omaan matkapuhelimeen. Helsingin, Tampereen ja myös Oulun ajantasaiseen satelliittipaikannukseen perustuvat järjestelmät ovat kuitenkin kalliita toteuttaa. Ohjelman kuluessa on havaittu järkeväksi kehittää pieniin kaupunkeihin asiakkaiden käyttöön kevyempiä aikataulupohjaisia järjestelmiä.


Lisätietoja

yli-insinööri Armi Vilkman, puh. (09) 160 28486 tai 040 592 1458
liikenneneuvos Seppo Öörni, puh. (09) 160 28545 tai 040 577 1179