Helsingin alueen ruuhkamaksuja selvitetään kolmen mallin pohjalta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2009 9.00
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämässä ja johtamassa ruuhkamaksuselvityksessä on päädytty tarkastelemaan kolmen erilaisen ruuhkamaksumallin liikenteellisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia Helsingin seudulla.

Mallien avulla on tarkoitus selvittää, voidaanko ruuhkamaksulla edistää Helsingin seudun liikennepoliittisia tavoitteita. Ruuhkamaksuselvityksen tarkoituksena ei ole valita toteutettavaa ruuhkamaksumallia alueelle, vaan tarkoituksena on luoda tietopohja keskusteluun ruuhkamaksuista ja niiden vaikutuksista.

Tutkittavien mallien valintaprosessi toteutettiin niin, että ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin useita erilaisia ruuhkamaksumalleja yhdessä sidosryhmien kanssa. Tarkastelun perusteella päädyttiin arvioimaan laajasti kolmea mallia, jotka eroavat toisistaan muun muassa laajuudeltaan, maksuperusteiltaan ja tekniikoiltaan. Vaikutusarvionteihin haluttiin valita erilaisia ruuhkamaksumalleja, jotta niiden vaikutuksia päästään vertailemaan myös keskenään.

Tutkittavat ruuhkamaksumallit ovat: kehämalli, linjamalli, vyöhykemalli ja se mitä tapahtuu, jos käytössä ei ole ruuhkamaksuja. Lisäksi tutkitaan voidaanko jollakin muulla keinolla kuin ruuhkamaksulla saavuttaa samat tai paremmat vaikutukset.

Lisätietoja osoitteesta www.ruuhkamaksu.fi.