Haminan meriväylän kunnostukseen lisärahaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2010 14.20
Tiedote

Hallituksen neljänteen lisätalousarvioesitykseen esitetään 1,5 miljoonan euron summaa Haminan meriväylän parantamiseen. Hallitus teki asiasta periaatepäätöksen 23. syyskuuta. Kokonaisuudessaan Haminan meriväylän perusparannuksen kustannukset ovat 19,8 miljoonaa euroa.

Periaatepäätöksellä varmistetaan se, että kunnostustöitä voidaan jatkaa keskeytyksettä. Jos kunnostamista jatkettaisiin myöhemmin, siitä seuraisi arviolta 0,5 miljoonan euron lisäkustannukset.

Rakennushanke toteutetaan niin sanotulla jälkirahoitusmallilla. Haminan kaupunki rahoittaa valtiolle kuuluvan väylän kustannukset, jotka valtio maksaa tänä ja ensi vuonna kaupungille takaisin.

Perusparannuksella lisätään Haminan sataman väyläsyvyyttä 10 metristä 12 metriin ja oikaistaan väylän kulkureittiä. Toimenpiteillä sekä mahdollisestaan isompien alusten kulku satamaan että lisätään turvallisuutta.

Lisätietoja: hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474, 040 837 8794