Tilläggsmedel för iståndsättandet av farleden till Fredrikshamn

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2010 14.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

I regeringens proposition till fjärde tilläggsbudget föreslås en summa på 1,5 miljoner euro för förbättringar av farleden till Fredrikshamn. Regeringen fattade ett principbeslut i frågan den 23 september. Allt som allt uppgår kostnaderna för en grundläggande förbättring av farleden till Fredrikshamn till 19,8 miljoner euro.

Med principbeslutet säkerställs att förbättringsarbetet kan fortgå utan avbrott. Om man väntar till senare med att fortsätta arbetet förorsakar det tilläggskostnader på uppskattningsvis 0,5 miljoner euro.

Byggnadsarbetet genomförs med så kallad efterhandsfinansiering. Fredrikshamns stad betalar kostnaderna för farleden som hör till staten och staten betalar summan tillbaka till staden i år och under nästa år.

Med den grundläggande förbättringen ska farledsdjupet till hamnen i Fredrikshamn ökas från 10 till 12 meter och farledens sträckning rätas ut. Genom åtgärderna både gör man det möjligt för större fartyg att gå in i hamn och ökar säkerheten.

Ytterligare information
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn 09 160 28474, 040 837 8794