Hallitus tukee lennonjohtajien pätevyyksien yhdenmukaistamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2004 13.47
Tiedote
Hallitus kannattaa EU:n direktiiviesitystä, jolla Euroopan unionin lennonjohtajien pätevyysvaatimuksia yhdenmukaistettaisiin sekä heidän koulutuksensa laatua ja tarjontaa parannettaisiin.

Hallitus antoi asiaa koskevan kirjelmän eduskunnalle 30. syyskuuta.

Ehdotuksen tavoitteena on lennonvarmistustoiminnan turvallisuuden lisääminen mm. lennonjohtajien pätevyysvaatimuksia yhtenäistämällä. Yhtenäisillä säännöillä halutaan edistää lennonjohtajien liikkuvuutta Euroopan unionin alueella. Ehdotuksessa esitetään, että jatkossa jäsenvaltioiden tulee tunnustaa toisen jäsenvaltion valvontaviranomaisen myöntämä lupakirja.

Esityksen tarkoituksena on myös, että koulutuspalveluiden lupajärjestelmää kehittämällä kiinnitettäisiin enemmän huomiota koulutuksen laatuun ja sen koulutuksen järjestäjien tasapuolisiin toimintaedellytyksiin. Ehdotuksen mukaan lennonjohtajien kouluttamisesta tulee jatkossa luvanvaraista toimintaa.

Ehdotus liittyy yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan järjestämistä koskevaan lainsäädäntökokonaisuuteen. Yhtenäisten lupakirjojen käyttöönottaminen edistää ylikansallisten ilmatilan lohkojen perustamista. Tavoitteena on vähentää EU:n ilmaliikenteen ruuhkia erityisesti Keski-Euroopassa.

Hallitus tukee esityksen tavoitteita, sillä ehdotus on olennainen osa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Hallitus kuitenkin katsoo, että direktiivin yksityiskohtia tulisi vielä selkeyttää.Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Rita Linna, puh. (09) 160 28556