Hallitus sopi vuoden 2013 talousarvioesityksestä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2012 13.34
Uutinen

Hallitus on sopinut esityksestään vuoden 2013 talousarvioksi. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle osoitetaan varoja muun muassa uuden jäänmurtajan hankintaan, rikkisääntelyyn sopeutumiseksi ja perusväylänpitoon.

Uuden jäänmurtajan hankintaan osoitetaan vuodelle 2013 27 miljoonaa euroa. Hankinnan kokonaisvaltuus on 125 miljoonaa euroa, johon sisältyy öljyntorjuntakapasiteetin hankinta.

Hallitus sopi, että vuonna 2015 voimaan astuvaan rikkidirektiiviin varaudutaan ensi vuonna niin sanotuilla jälkikäteisinvestoinneilla, kuten rikkipesureiden asentamisella, johon osoitetaan 30 miljoonan avustusten myöntämisvaltuus, josta vuodelle 2013 10 miljoonaa euroa.

Perusväylänpidon menoiksi arvioidaan 1 009 milj. euroa, josta määräraharahoituksen osuus on 935 milj. euroa. Perusväylänpidossa asetetaan hallitusohjelman mukaisesti etusijalle raideliikenne kohdistamalla siihen 5 milj. euroa v. 2012 kohdistetun lisärahoituksen ohella. Väylästön kunnossapitoon jokapäiväisen liikkumisen turvaamiseksi käytetään yhteensä 593 milj. euroa.

Väyläverkon kehittämishankkeiden rahoitukseen esitetään yhteensä 576 milj. euroa määrärahoja. Lisäksi perusväylänpidon määrärahoista on väylien uus- ja laajennusinvestointeihin ja niiden hankesuunnitteluun suunniteltu käytettävän 71 milj. euroa.

Vuonna 2013 käynnistetään liikennepoliittisen selonteon mukaisesti kaksi uutta kehittämishanketta. Tie-, meri- ja rautatieliikenteen ohjausjärjestelmien uusiminen käynnistetään perusväylänpidossa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 90 milj. euroa ja se toteutetaan vuosina 2013-2018. Vuonna 2013 määrärahaksi varattaisiin 5 milj. euroa. Lisäksi aloitetaan osittaisella jälkirahoituksella toteutettava E18 Kehä III:n kehittämisen 2. vaihe. Hankkeen kustannusarvio on 150 milj. euroa, josta valtion rahoitusosuus on 110 milj. euroa.

Saariston yhteysalusliikenteen määrärahoja korotetaan 1,7 milj. eurolla verrattuna vuodelle 2012 budjetoituun toiminnan turvaamiseksi.

Rikkipesuri-investointien lisäksi alusinvestointien ympäristötukeen esitetään 28 milj. euron määrärahaa toisen vuonna 2010 myönnettyyn valtuuteen perustuvan, vuonna 2013 valmistuvan aluksen avustukseen.

Vuonna 2013 on suunniteltu toteuttavaksi ns. 800 megahertsin taajuusalueen huutokauppa valtioneuvoston 29.3.2012 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Koko taajuusalueen lähtöhinta on 100 milj. euroa ja huutokauppatulot tuloutettaisiin tasaerissä viiden vuoden aikana toimiluvan myöntämisen jälkeen.

Julkisten tietovarantojen maksutonta käyttöönottoa jatketaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokratian edistämiseksi. Ilmatieteen laitoksen reaaliaikaisten havaintojen tiedot vapautetaan kahdessa vaiheessa maksuttomaan käyttöön.

Vuonna 2013 otetaan käyttöön yleisradiovero, jonka tuotto ohjataan Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen.