Hallitus sopi budjettikehyksistä ja julkisen talouden suunnitelmasta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2014 9.26
Uutinen
Liikennettä (Kuva: Rodeo)
Liikennettä (Kuva: Rodeo)

Hallitus on 24. ja 25.3.2014 sopinut valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018. Hallituksen sopimat menosäästöt kohdistuvat laajasti eri ministeriöiden hallinnonaloille. Valtioneuvosto tiedotti asiasta 26. maaliskuuta.

Poimintoja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta:

Liikenteen väylärahoituksesta säästetään 100 milj. euroa.

Osana valtion varallisuuden uudelleenkohdentamista hallitus päätti myös merkittävistä kasvupanostuksista vuosille 2014 ja 2015, joiden määrä molempina vuosina on noin 300 milj. euroa. Keskeisimmät panostukset liittyvät uutta kasvua ja tulevaisuutta luoviin osaamis- ja innovaatioinvestointeihin sekä nopeasti työllistäviin liikennehankkeisiin.

Liikenneväylähankkeisiin kohdistetaan vuonna 2014 20 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 30 miljoonan euron kertaluonteisiin investointeihin työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisimmän liikenneinfrastruktuurin vahvistamiseen.

Median innovaatiotukeen kohdistetaan 30 milj. euroa kehyskaudella.

Hallitus käynnistää Pisara-radan toteuttamisen ja tähän liittyvän rahoitusmallin valmistelun sekä neuvottelut rahoitusosuuksista.

Malmin lentokenttä otetaan asuntokäyttöön. Valtion toiminnot lopetetaan kenttäalueella mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuoteen 2020 mennessä.