Hallitus esittää valtion tarvitsemien vesiväyläpalveluiden turvaamiseksi lakia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2010 10.38
Tiedote

Vuosien 2011 ja 2012 vesiväyläpalveluiden turvaamiseksi säädetään laki. Lailla täydennetään merenkulkualan toimintojen uudelleenjärjestelyä. Lain tarkoituksena on varmistaa vesiväyläpalveluiden markkinoiden avaaminen hallitusti. Esitys turvaa valtion vesiväyläpalveluiden saatavuuden kaikkialla Suomessa ja Saimaan kanavan vuokra-alueella.

Hallitus esitti lain vahvistamista 21. joulukuuta 2010. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki tällä viikolla.

Liikennevirasto voisi kahden vuoden siirtymäkauden aikana velvoittaa Meritaito Oy:n tarjoamaan vuosina 2011 ja 2012 merenmittaus- ja väylänhoitopalveluja sekä kanavien käyttö- ja kunnossapitopalveluja. Esityksessä myös määritellään yhtiölle maksettavien korvausten perusteet.

Eduskunta edellyttää, että kilpailuun siirryttäessä ja hankintoja tehtäessä varmistetaan merenmittauksen osalta, etteivät yhteiskunnan varautuminen tai maanpuolustuksen kannalta keskeiset intressit vaarannu myöskään jatkossa.

Valtion kokonaan omistama osakeyhtiö Meritaito Oy aloitti toimintansa vuoden
2010 alussa. Vuoden 2010 aikana Meritaito Oy on tuottanut vesiväylänpito- ja merenmittauspalvelut hankintalaissa tarkoitettuna sidosyksikköhankintana.

Hallitus katsoo, että siirtymäkauden aikana tapahtuva asteittainen kilpailun avaaminen mahdollistaa valtion tilaamien vesiväylänpidon palvelujen kehittymisen toimivaksi ja kilpailluksi markkinaksi. Markkinoilla jo olevat ja sinne haluavat toimijat voivat kehittää palvelujensa tarjontaa ja sisältöä ja tilaajaviranomainen voi kehittää hankintamenettelyä.

Lisätietoja: hallitusneuvos Pekka Kouhia, p. 09 160 28612 tai 040 771 8522