Hallitus esittää Saimaan kanavan valtiosopimuksen hyväksymistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2010 13.46
Tiedote

Hallitus esittää Suomen ja Venäjän välisen Saimaan kanavan vuokraamista ja alusliikennettä koskevan valtiosopimuksen hyväksymistä. Suomi vuokraa Venäjältä Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan seuraavaksi 50 vuodeksi. Sopimuksella turvataan Saimaan kanavaliikenteen jatkuvuus sekä riittävä palvelutaso.

Sopimuksen soveltamisala laajenee kattamaan tavaraliikenteen lisäksi matkustajaliikenteen, jäänmurron, luotsauksen ja huviveneiden yöpymisen. Liikennöintioikeus laajenee ja myös kolmansien maiden matkustaja-alukset voivat käyttää kanavaa.

Lisäksi Saimaan kanavan hallinto uudistetaan. Liikenne- ja viestintäministeriön yhteyteen perustetaan kanavavaltuutetun toimisto, sijoituspaikkana Lappeenranta. Saimaan kanavan hoitokunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan Saimaan kanavan komissio. Lisäksi on tarkoitus asettaa laaja-alainen neuvotteluvaltuuskunta, johon kutsutaan viranomaisten lisäksi Saimaan vesistöalueen ja elinkeinoelämän edustajia.

Suomen maksama kiinteä perusvuokra on 1,22 miljoonaa euroa vuodessa ja sen lisäksi maksetaan muuttuvaa vuokraa liikennemäärän perusteella. Osa vuokrasta on tarkoitus kattaa Saimaan kanavan käyttäjien maksamalla kanavamaksulla. Lisäksi kanavan käyttäjät joutuvat maksamaan luotsaus- ja jäänmurtomaksuja sekä Venäjän puolella myös asiamiesmaksuja ja alennettua merikanavamaksua.

Hallitus päätti esityksen sisällöstä torstaina 21. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.


Lisätietoja: hallitusneuvos Silja Ruokola p. 09 160 28367 tai 040 580 0894