Hallitus esittää joukkoliikennelakiin muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2011 14.36
Uutinen

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittäisi kerran vuodessa, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen kaikki luvan myöntämisen edellytykset. Vuosittainen selvitys tehtäisiin kaikista luvanhaltijoista. Selvityksen perusteella viranomaiset tunnistavat riskiyritykset, joihin tehdään yritystarkastukset.

Tiepäällä tapahtuvan valvonnan tehostamiseksi joukkoliikennelupien jäljennöksissä otettaisiin käyttöön turvaominaisuudet. Tällä estetään luvattoman liikenteen harjoittamista. Lisäksi tämä mahdollistaisi joukkoliikenneluvan jäljennöksen peruuttamisen kuljettajan rikkoessa liikenne- ja ajoneuvoturvallisuutta koskevia säännöksiä toistuvasti ja vakavasti.