Hallituksen esitys väylämaksulain muuttamisesta vedetään takaisin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2004 12.34
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että hallitus vetäisi pois 19. marraskuuta antamansa esityksen väylämaksulain muuttamisesta. Ministeriö on tiedottanut tänään asiasta eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että perustuslakivaliokunnan 3. joulukuuta antaman lausunnon johdosta hallituksen on perusteltua peruuttaa esitys.

Perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan väylämaksua on valtiosääntöoikeudellisessa mielessä pidettävä verona. Koska hallituksen esitys jättäisi viranomaisille liikaa veron suuruuteen vaikuttavaa harkintavaltaa, sitä ei voida pitää perustuslakivaliokunnan mielestä perustuslain mukaisena.

Väylämaksulainsäädännön kokonaisuudistus on tarkasteltavana liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa työryhmässä, jonka on tarkoitus saada työnsä valmiiksi vuoden 2005 toukokuun loppuun mennessä.
Lisätietoja:

ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500, 0400 607848
merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490, 040 557 6911
hallitusneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491