Hallituksen esitys LVM:n budjetiksi 3,34 miljardia euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 18.58 | Julkaistu suomeksi 20.9.2022 klo 17.01
Tiedote
Budjetti 2023 (Kuva: Valtioneuvosto)
Budjetti 2023 (Kuva: Valtioneuvosto)

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 3,34 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2023.

Liikenne- ja viestintäverkkoihin esitetään 1,85 miljardia euroa, liikenteen ja viestinnän palveluihin 828,5 miljoonaa euroa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 656 miljoonaa euroa.

Kustannustason nousu huomioidaan perusväylänpidossa

Liikenne- ja viestintäverkkojen määrärahoista valtaosa eli noin 1,29 miljardia euroa kohdennettaisiin teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon.

Väylänpidossa huolehditaan ensisijaisesti verkosta, jonka liikennöitävyys on tärkeää elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle laajemmin. Samoin korostuvat liikenneturvallisuus ja digitalisaation mahdollisuudet.

Kaikissa toimissa huomioidaan parlamentaarisen Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteet kestävyydestä, tehokkuudesta ja saavutettavuudesta.

Parlamentaarisen tahtotilan mukaisesti tämän hallituskauden aikana korotettu perusväylänpidon määrärahataso säilytetään. Aiempaan kehyspäätökseen sisältyvä 15 miljoonan euron leikkaus perusväylänpidosta peruutetaan ja perusväylänpidolle esitetään 50 miljoonan korotus kustannusnousun johdosta.

Uusia kehittämishankkeita Itäisen Suomen ja investointien tueksi

Osana itäisen Suomen elinvoiman parantamista esitetään Karjalan radan parantamishankkeeseen 31,1 miljoonaa euroa.

Stora Enson tehdasinvestointipäätöstä edellyttävälle Oulun Poikkimaantien hankkeelle esitetään 30 miljoonan euron valtuutta ja 15 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2023.

Kuhmon Hyryntien hankkeelle esitetään 2,6 miljoonaa euroa. Seinäjoki-Kaskinen-radan tehostettuun ylläpitoon esitetään 3,5 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Hallitus esittää, että Länsi-Helsingin raitioteiden (ml. Vihdintien pikaratikka) valtuus korotetaan 105 miljoonaan euroon, kuitenkin enintään 30 prosenttiin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista.

Yksityistieavustuksiin esitetään 23 miljoonan euron määrärahaa.

Kyberturvallisuuteen kaivattuja lisäpanostuksia

Kyberturvallisuuden parantamiseen tehdään kevään 2022 julkisen talouden suunnitelmassa päätetyt lisäykset kaikille hallinnonaloille.

Liikenne- ja viestintävirastolle esitetään 1,3 miljoonan euron lisäystä. Määrärahalla lisätään mm. kansalaisten kyberturvallisuusneuvontaa ja kehitetään yhteiskunnan kyberturvallisuusvarautumista ja tuetaan eri toimialoja. Kyberturvallisuuden tilannekuvatuotantoa parannetaan.

Osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa varataan 1,5 miljoonaa euroa kyberturvallisuuden tutkimusinvestointeihin ja 1 miljoonaa euroa kyberturvallisuuden harjoitustoimintaan.

Liikenteen ja viestinnän palvelut

Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen esitetään 100,7 miljoonan euron määrärahaa. Määrärahaa käytettäisiin junaliikenteen ostoihin, alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja kehittämiseen, suurten kaupunkiseutujen sekä keskisuurten kaupunkien julkisen henkilöliikenteen tukeen, ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin, lentoliikenteen ostoihin, kehittämishankkeisiin ja liikkumisen ohjaukseen.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen esitetään 89 miljoonan euron määrärahaa.

Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostoihin ja kehittämiseen esitetään 17,9 miljoonan euron määrärahaa.

Laajakaistahankkeen jatkamiseen esitetään 17 miljoonan euron rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Liikenteen ja viestinnän avustuksiin esitetään yhteensä 28,1 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

talous- ja hallintojohtaja Mikko Nygård, [email protected], p. 050 341 1548