Hallituksen esitys datanhallinta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2023 11.50
Tiedote
Henkilö katsoo isoja tietokoneen näyttöjä rautatieliikenteen ohjauspalvelukeskuksessa. Näytöillä kuvia kaavioista. Taustaseinällä isoja näyttöjä, joissa valvontakamerakuvaa raiteilta ja asemilta.
Työntekijä tarkkailee näyttöjä rautatieliikenteen ohjauspalvelukeskuksessa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta datanhallinta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Lausuntoaika päättyy 5.5.2023.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen datan hallinnoinnista, eli datanhallinta-asetus (Data Governance Act, DGA) tuli voimaan 23.6.2022. Datanhallinta-asetus on uutta EU-sääntelyä. Asetuksella luodaan datan hallinnalle eurooppalaiseen arvopohjaan pohjautuva kehys, joka lisää datan saatavuutta ja yhtenäistää sen jakamista EU:n alueella. Tavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen data-avaruus ja yhteentoimivat datan sisämarkkinat.

Datanhallinta-asetusta sovelletaan 24.9.2023 alkaen. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta eli sitä on noudatettava sellaisenaan. Asetuksessa on kuitenkin asetettu jäsenvaltioille eräitä velvollisuuksia täydentää sääntelyä. Ne liittyvät etenkin toimivaltaisen viranomaisen sekä seuraamusten määrittämiseen.

Luonnoksessa esitetään, että datan välityspalveluihin ja tunnustettuihin data-altruismipohjaisiin organisaatioihin liittyvät viranomaistehtävät annettaisiin Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Liikenne- ja viestintävirasto rekisteröisi ja valvoisi datan välityspalveluita ja tunnustettuja data-altruismipohjaisia organisaatioita. Data-altruismilla tarkoitetaan datan vastikkeetonta lahjoittamista yleishyödylliseen käyttöön. Liikenne- ja viestintävirastolle säädettäviin uusiin viranomaistehtäviin sisältyisi myös mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu datan välityspalveluille. Lisäksi virasto osallistuisi Euroopan datainnovaatiolautakunnan työhön. 

Mitä seuraavaksi?

Esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 5.5.2023. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen toimeenpanon ja lainsäädännön valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Datanhallinta-asetusta sovelletaan 24.9.2023 alkaen.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Merita Erkkilä, p. 0295 342 136, [email protected]
Lainsäädäntöneuvos Tuomas Kaivola, p. 0295 342 366, [email protected]