Hallituksen budjettiesityksessä LVM:n hallinnonalalle runsaat 2 mrd euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2010 11.00
Tiedote

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2 044,6 miljoonan euron määrärahoja vuodeksi 2011.

Liikennepolitiikan lohkolle esitetään yhteensä 1 642,3 miljoonaa euroa, josta liikenneverkon osuus on 1 414,8 miljoonaa.

Viestintäpolitiikan lohkolle esitetään 19,2 miljoonaa ja tutkimukseen eli Ilmatieteen laitoksen toimintamenoihin 40,5 miljoonaa euroa.


Seinäjoki-Oulu-radalle
40 miljoonaa

Budjettiesityksen keskeisimpiä hankkeita on Seinäjoen ja Oulun välisen radan perusparannuksen jatko. Tähän osoitetaan yhteensä 40 miljoonaa euroa. Määräraha on koottu lisärahoituksesta sekä kohdentamalla uudelleen eräiden käynnissä olevien liikennehankkeiden varoja.

Uudelleenkohdentamisen jälkeen osoitetaan VT 6:lle Lappeenranta-Imatra 21 miljoonaa euroa, VT 5:lle Päiväranta-Vuorela 18 miljoonaa, Ilmalan ratapihalle 8 miljoonaa, Keski-Pasilaan 16,2 miljoonaa, Kehäradalle 71,3 miljoonaa sekä Haminan ohikulkutielle 1 miljoonaa euroa.


Liikenneverkkojen päivittäinen
liikennöitävyys etusijalla

Perusväylänpitoon kuuluvat väylien päivittäinen ylläpito ja hoito, loppuun käytettyjen rakenteiden korvaaminen, liikenteen ohjaus sekä pienet investoinnit. Etusijalle asetetaan teiden, ratojen ja vesiväylien päivittäinen liikennöitävyys.

Teiden kunnossapitoon hallitus esittää 235 miljoonaa, ratoihin 185 miljoonaa ja meriväyliin 56 miljoonaa euroa. Korjauksiin ja ylläpitoinvestointeihin kohdennetaan noin 352 miljoonaa euroa.

Liikenneverkkojen kehittämishankkeilla parannetaan liikenneoloja. Vuonna 2011 esitetään käynnistettäväksi kolme uutta tiehanketta, kolme ratahanketta ja yksi vesiväylähanke. Uusiin hankkeisiin budjetoidaan 54,7 miljoonaa euroa. Käynnistettävien hankkeiden kokonaiskustannusarvio on 613 miljoonaa euroa, joka jakautuu vuosille 2011-2016.

Liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti käynnistyvät tiehankkeet ovat Haminan ohikulkutie E18:lla, Sepänkylän ohikulkutie Mustasaaren kunnassa sekä Seinäjoen itäinen ohikulkutie.

Radoilla käynnistetään Seinäjoki-Oulu-hankkeen lisäksi Rovaniemen ja Kemijärven välisen osuuden sähköistys sekä Kolarin kaivosradalla Kemin ja Äkäsjoen välin perusparannus ja Muonionjoen sillan korjaus.

Uudenkaupungin meriväylää parannetaan. Äänekosken ja Haapajärven välisen rataosuuden perusparannus aloitetaan vuonna 2011 osana puuhuollon turvaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

Valtio osallistuu Länsimetron rakentamiskustannuksiin enintään 30 prosentilla. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan jälkikäteen. Vuoden 2011 budjettiehdotuksessa on metrohankkeeseen osoitettu 13 miljoonaa euroa. Tällä osallistutaan vuoden 2010 arvioituihin kustannuksiin.

Meneillään olevia väylähankkeita jatketaan. Niihin esitetään 249,6 miljoonan euron määrärahaa. Vuonna 2011 valmistuvat mm. Lusin ja Mikkelin välinen osuus viitostiellä, Ilmalan ratapiha sekä Lahden ja Luumäen välisen radan parantaminen.

Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen esitetään 23 miljoonan euron määrärahaa. Seinäjoen ja Mikkelin lentokenttien ylläpitoon ja investointeihin osoitetaan 2,7 miljoonaa euroa.


Liikenteen tuet
192 miljoonaa euroa

Liikenteen tukemiseen ja ostoihin esitetään 192,1 miljoonan euron määrärahaa.

Tästä käytettäisiin meriliikenteen kilpailukyvyn parantamiseen 84,2 miljoonaa ja luotsauksen hintatukeen 4,2 miljoonaa euroa. Junien kaukoliikennettä ostetaan LVM:n ja VR Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti 31,5 miljoonalla eurolla. Junien lähiliikenteen palveluja ostetaan 9,4 miljoonalla eurolla.

Alueellisen ja paikallisen bussi- ja taksiliikenteen ostoihin sekä seutu- ja työmatkalippujen hinnanalennusten tukemiseen käytetään 39,8 miljoonaa euroa. Suurten kaupunkien joukkoliikennettä avustetaan 10 miljoonalla eurolla.

Saariston yhteysalusliikennettä ostetaan 7,9 miljoonalla eurolla.


Laajakaista kaikille -hanke etenee

Valtakunnallisen laajakaistaverkon rakentaminen jatkuu. Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeille esitetään 9,8 miljoonan euron tukea. Tuen saajista päättää Viestintävirasto maakuntien liittojen esityksestä.

Viestintäviraston toimintamenoihin esitetään 7,5 miljoonaa euroa. Vähemmistökielten lehdistötuki säilyy ennallaan 0,5 miljoonana eurona.


Luotsausliikelaitos yhtiöitetään

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla Luotsausliikelaitos on yhtiöitettävistä liikelaitoksista viimeinen. Kaikki liikelaitokset ovat tämän jälkeen yhtiöitä.

Lisätiedot

liikenneministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030
viestintäministerin eritysavustaja Anna Anttinen, puh. 09 160 28324
ylijohtaja Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871 (liikenneasiat)
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. 0400 788 530 (viestintäasiat)
talousjohtaja Jaana Kuusisto, puh. 09 160 28706 tai 040 837 8839