Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puoltaa liikennehallinnon virastouudistusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2008 14.19
Uutinen

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön esitystä liikennehallinnon uudelleenjärjestämiseksi. Ministerityöryhmä on käsitellyt liikennehallinnon virastouudistusta kokouksissaan 18.11. ja 26.11.2008.

Liikenne- ja viestintäministeriön yhdessä nykyisten liikennehallinnon virastojen kanssa laatimassa yksimielisessä väliraportissa esitetään Merenkulkulaitoksen väylätoimintojen, Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen yhdistämistä uudeksi väylävirastoksi ja Ajoneuvohallintokeskuksen, Rautatieviraston, Ilmailuhallinnon sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminnon yhdistämistä uudeksi liikenteen turvallisuusvirastoksi.