Haja-asutusalueiden laajakaistatuen kuntalistat julki

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2010 14.55
Tiedote

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

Laajakaistahankkeisiin liittyvän julkisen tuen toimeenpano etenee. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat jakaneet kunnat kolmeen eri luokkaan, joiden mukaan kuntien maksuosuus julkista tukea saavissa laajakaistahankkeissa määräytyy.

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja viestintäministeri Suvi Lindén lähettivät 25. tammikuuta asiaa koskevan kirjeen maakuntien liitoille. Luetteloja koskevat LVM:n ja MMM:n asetukset lähetetään lausuntokierrokselle alkuvuodesta.

LVM on nimennyt 37 kuntaa, joissa maksuosuus voi olla 8 prosenttia hankkeiden kuluista. MMM puolestaan on listannut 58 kuntaa, joiden osuus voi olla 22 prosenttia kustannuksista. Lopuissa kunnissa maksuosuus on 33 prosenttia.

Kuntien maksuosuudet perustuvat kuntien taloudelliseen kantokykyyn, väestötiheyteen sekä laajakaistahankkeiden laajuuteen ja kustannuksiin.

Julkista tukea nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen voi hakea hankkeen rakentaja. Tuen saaja maksaa kustannuksista vähintään kolmanneksen ja loppuosa jakautuu valtion tai EU:n ja kunnan kesken.

LVM:n määrittelemien 8 ja 33 prosentin maksuosuuden kunnissa tukiin käytetään valtion varoja. MMM:n nimeämissä 22 prosentin maksuosuuden kunnissa tukeen käytetään EU:n maaseudun kehittämisvaroja.

Laajakaistahankkeiden vuosina 2010-2015 maksettaviin valtiontukiin on varattu yhteensä 66 miljoonaa euroa. Valtiontukea haetaan Viestintävirastolta. Hankkeisiin käytettävissä olevaa 25 miljoonan euron EU-rahoitusta haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta (ELY).


Lisätietoja

LVM
neuvotteleva virkamies Juha Parantainen, LVM, puh. (09) 160 28383 tai 040 756 9601
ministeri Lindénin erityisavustaja Anna Anttinen, puh. (09) 160 28324

MMM
neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, MMM, puh. (09) 160 52901 tai 040 524 6112
ministeri Anttilan erityisavustaja Minna-Mari Kaila, puh. (09) 160 53302