Suomi ja Viro allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan maiden välisestä yhteistyöstä logistiikan digitalisaatiossa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2022 15.15 | Julkaistu suomeksi 16.11.2022 klo 15.23
Tiedote
Viron ja Suomen liput. (Kuva: Shutterstock)
Viron ja Suomen liput. (Kuva: Shutterstock)

Suomen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja Viron teknologia- ja yrittäjyysministeri Kristjan Järvan allekirjoittivat Suomen ja Viron ministeriöiden välisen yhteisymmärryspöytäkirjan logistiikan digitalisaatiosta 15.11.2022.

Yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding, MoU) mahdollistaa ministeriöiden välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon logistiikan digitalisaation alalla. Yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin Helsingissä Säätytalolla järjestetyn Suomen ja Viron yhteistyötä käsitelleen kutsuseminaarin yhteydessä. Seminaariin osallistui myös muita Suomen ja Viron ministereitä.

- Yhteisellä sopimuksella sujuvoitamme rajat ylittäviä kuljetuksia ja edistämme vihreää siirtymää. Suomi ja Viro ovat edelläkävijöitä, ja kannustamme muita EU-maita edistyneisiin digitaaliseen ratkaisuihin, jotka voivat perustua meidän osaamisvientiimme, Suomen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

- Suomen ja Viron välinen yhteisymmärryspöytäkirja, jonka tänään allekirjoitimme, on mielestäni merkittävä askel ja poliittisen tahdon ilmaisu, joka korostaa logistiikan digitalisaation ja reaaliaikatalouden merkitystä, sanoo Viron teknologia- ja yrittäjyysministeri Kristjan Järvan.

- Koko talous on enenevässä määrin muuttumassa reaaliajassa tapahtuvaksi talousdatan vaihtamiseksi ja Viro on ylpeä voidessaan yhdessä Suomen kanssa olla edelläkävijä tällä saralla. Liikenteen ja logistiikan digitalisaatio suoraan tehostaa logistiikkaa ja edesauttaa vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä, Järvan lisää.

Suomen ja Viron välisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli logistiikan digitalisaation edistämisessä. Rajat ylittävä yhteistyö on otettu huomioon myös viime vuonna julkaistussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä logistiikan digitalisaatiosta. Yhteistyön arvioidaan tuovan tehokkuutta kansainvälisiin kuljetuksiin, luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistävän päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

Mitä seuraavaksi?

Rajat ylittävää yhteistyötä on sovittu jatkettavan ministeriöiden välillä. Hankkeiden osalta toimijat ovat valmistautumassa tammikuussa 2023 sulkeutuvaan CEF-rahoitushakuun.

Lisätietoja:

Suomen liikenne- ja viestintäministeriö

erityisasiantuntija Noora Lähde, p. 050 479 5441, [email protected], Twitter @NooraLahde

yksikön johtaja Maria Rautavirta, p. 040 718 5975, [email protected], Twitter @mrautavirta

Viron talous- ja viestintäministeriö

PR-päällikkö Laura Laaster, p. +372 51 89 611, [email protected], Twitter @EconMinEstonia