Finland och Estland undertecknade ett samförståndsavtal om samarbete mellan länderna inom digitaliserad logistik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2022 15.15 | Publicerad på svenska 16.11.2022 kl. 15.23
Pressmeddelande
Finlands och Estlands flaggor. (Bild: Shutterstock)
Finlands och Estlands flaggor. (Bild: Shutterstock)

Finlands kommunikationsminister Timo Harakka och Estlands minister för teknologi och företagande Kristjan Järvan undertecknade ett samförståndsavtal om samarbete mellan länderna inom digitaliserad logistik den 15 november 2022.

Samförståndsavtalet (Memorandum of Understanding, MoU) möjliggör ett samarbete och informationsutbyte mellan ministerierna inom digitaliseringen av logistiken. Samförståndsavtalet undertecknades i Ständerhuset i Helsingfors i samband med ett seminarium med inbjudna gäster där temat var samarbetet mellan Finland och Estland. I seminariet deltog också andra ministrar från Finland och Estland.

- Vi gör de gränsöverskridande transporterna smidigare och främjar den gröna övergången genom ett gemensamt avtal. Finland och Estland är föregångare och vi uppmuntrar andra EU-länder till avancerade digitala lösningar som kan basera sig på vår kompetensexport, säger Finlands kommunikationsminister Timo Harakka.

- Jag anser att samförståndsavtalet mellan Finland och Estland som vi undertecknade i dag, är ett viktigt steg och ett uttryck av politisk vilja som framhäver vikten av en digitaliserad logistik och en realtidsekonomi, säger Estlands teknologi- och företagarminister Kristjan Järvan.

- Hela ekonomin håller alltmer på att bli ett utbyte av ekonomiska data i realtid, och Estland är stolt över att tillsammans med Finland kunna vara en föregångare inom detta område. Digitaliseringen av transport och logistik medför en effektivare logistik och främjar en grön övergång och hållbar utveckling, tillägger Järva.

Samarbetet mellan Finland och Estland spelar en viktig roll när det gäller att främja digitaliseringen av logistiken. Det gränsöverskridande samarbetet har också beaktats i statsrådets principbeslut om digitalisering av logistiken, som publicerades i fjol. Samarbetet bedöms öka effektiviteten i internationella transporter, skapa nya affärsmöjligheter och främja uppnåendet av utsläppsminskningsmålen.

Vad händer härnäst?

Ministerierna har kommit överens om att fortsätta det gränsöverskridande samarbetet. När det gäller projekt håller aktörerna på att förbereda sig inför den ansökan om CEF-utlysning som avslutas i januari 2023.

Ytterligare information:

Finlands kommunikationsministerium:

Noora Lähde, specialsakkunnig, tfn 050 479 5441, [email protected], Twitter @NooraLahde

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975, [email protected], Twitter @mrautavirta

Estlands ekonomi- och kommunikationsministerium:

Laura Laaster, PR-chef, tfn +372 51 89 611, [email protected], Twitter @EconMinEstonia