Findikaattori-palvelu tuottaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2009 14.55
Uutinen

Findikaattori-palvelu tehostaa ajantasaisen tiedon saatavuutta yhteiskunnan kehityksestä. Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian toteuttamassa internet-palvelussa on noin 100 yhteiskunnan kehitystä kuvaavaa indikaattoria.

Tietoja voi tarkastella teemoittain, hallitusohjelman näkökulmasta tai perinteisen haun kautta. Aihepiirit liittyvät mm. liikenteeseen ja yhdyskuntarakenteeseen, talouteen, ympäristöön ja luonnonvarohin.

Osoitteessa www.findikaattori.fi toimiva palvelu on suunnattu kaikille niille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa yhteiskunnan kehityksestä: päätöksentekijöille, valmistelijoille, asiantuntijoille, opettajille, toimittajille, kansalaisille. Indikaattorit on valittu näiden tiedonkäyttäjäryhmien sekä tiedontuottajien yhteistyönä.