Fiksuilla yhteyksillä kohti kestävää kasvua EU:ssa

Julkaisuajankohta 3.7.2019 7.47
Kolumni
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (Kuva: Jukka-Pekka Flander)

Suomi on aloittanut Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana heinäkuun alussa vain viikko sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto on sopinut EU:n uusista prioriteeteista. Näin Suomi on ensimmäinen puheenjohtajamaa, joka jalkauttaa 20.6.2019 hyväksyttyä strategista ohjelmaa neuvoston työssä.

Loppuvuodesta on muutoinkin odotettavissa tulevan mielenkiintoinen ja merkittävä Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Monet kysymykset, kuten monivuotinen rahoituskehys, Brexit, muuttoliike, oikeusvaltioperiaatteen kehittäminen ja ilmastotoimien kunnianhimon tason nostaminen ovat ajankohtaisia Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuden siirtyessä Suomelle.

Euroopan unionissa on käynnissä institutionaalinen taitekohta uuden Euroopan parlamentin ja komission aloittaessa työtään, minkä vuoksi normaalia lainsäädäntötyötä on tavallista vähemmän. Puheenjohtajamaana Suomi haluaa käyttää tämän taitekohdan tuoman mahdollisuuden tilaisuutena syvällisempään keskusteluun jäsenmaiden kesken siitä, mihin EU:ssa tulisi eri sektoreilla keskittyä seuraavien viiden vuoden ajan.

Liikenteen ja viestinnän osalta olemme nostaneet keskiöön neljä teemaa: digitaaliset liikennepalvelut, liikenteen automaation, hiilettömän liikenteen ja datatalouden. Nämä teemat ovat olennaisia tulevaisuuden liikenne- ja viestintäpolitiikan kehittämisessä hyvinvoinnin ja kestävän kasvun varmistamiseksi.

Datatalous, digitaaliset liikennepalvelut ja liikenteen automaatio tarjoavat mahdollisuuksia tehokkaammille, turvallisemmille ja kattavammille liikenne- ja viestintäpalveluille sekä kestävälle kasvulle EU:ssa. Pariisin sopimuksessa asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme myös liikennesektorilla päästövähennyksiä nopeasti.

Neljä teemaamme liittyvät kiinteästi toisiinsa digitaalisten liikennepalvelujen ja automaation perustuessa erityisesti datan tehokkaampaan hyödyntämiseen. Uusien teknologioiden hyödyntäminen auttaa meitä myös varmistamaan tehokkaiden päästövähennysten saavuttamisen liikennesektorilla.

Puheenjohtajakauden kiteytyksenä liikenne- ja viestintäsektorilla on ”Fiksuilla yhteyksillä kohti kestävää kasvua”. Tämä kuvastaa paitsi liikenteen ja viestinnän palvelujen yhdistymistä, myös tulevaisuuden tarpeita verkkojen kehittämisessä. EU:n liikenne- ja viestintäpolitiikan tulee olla älykästä ja kestävää.

Puheenjohtajamaana olemme sitoutuneita edistämään käynnissä olevien lainsäädäntöaloitteiden käsittelyä. Haluamme herättää keskustelun tulevaisuuden liikenne- ja viestintäpolitiikasta EU:n jäsenmaiden kesken neuvostossa, EU:n komission ja Euroopan parlamentin kanssa, sekä eri sidosryhmien kesken. Liikenne- ja televiestintäneuvosto järjestetään 2.-3.12.2019 ja ylimääräinen liikenneneuvosto 20.9.2019. Ylimääräisessä liikenneneuvostossa keskustellaan toimista, joilla ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa liikennesektorilla.

Järjestämme myös sidosryhmätapahtumat liikenteen digitalisaatiosta ja ilmatilan hallinnan kehittämisestä yhteistyössä komission kanssa. Lisäksi järjestämme datatalouskonferenssin ihmiskeskeisen ja kilpailukykyisen datatalouden edistämiseksi.

Tapahtumissa tuomme liikenne- ja viestintäpolitiikan strategiset kysymykset yhteiseen keskusteluun. Tulevaisuuden teemat vaativat eri näkökulmien laaja-alaista huomioimista, yhteistyötä ja sitoutumista yhteisiin päämääriin. EU:lta odotetaan ratkaisuja, jotka parantavat eurooppalaisten arkea ja hyvinvointia. Näiden ratkaisujen löytämistä tulemme puheenjohtajuuden aikana aktiivisesti edistämään.

Sanna Marin
liikenne- ja viestintäministeri

Puheenjohtajakauden sivut eu2019.fi

Eurooppatiedotus

Euroopan unionin neuvosto

2019 Blogit Blogit 2019