FAL-yleissopimuksen liitteen muutoksilla edistetään globaalia merenkulun digitalisaatiota

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2023 11.33
Tiedote
Rahtialus Helsingin edustalla. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Tasavallan presidentti hyväksyi kansainvälisen merenkulkujärjestön meriliikenteen helpottamista käsittelevän komitean 46. istunnon päätöslauselman 29.9.2023. Päätöslauselman tarkoituksena on edistää globaalia merenkulun digitalisaatiota vahvistamalla sähköistä tiedonvaihtoa.

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (International Maritime Organization, IMO) on tehty vuonna 1965 kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskeva yleissopimus eli FAL-sopimus. Suomi liittyi sopimukseen 2.6.1967. Nyt hyväksytyllä päätöslauselmalla annetaan FAL-yleissopimuksen liite kokonaisuudessaan uudelleen. Liitettä on muutettu useita kertoja aiemminkin.

Liitteen merkittävimpien muutosten tarkoituksena on edistää globaalia merenkulun digitalisaatiota vahvistamalla sähköistä tiedonvaihtoa siten, että paperimuotoinen tiedon toimittaminen olisi käytössä vain poikkeustilanteissa. Muutokset sisältävät lisäksi koronapandemian aikana terveysturvallisuutta parantaviksi havaittuja sekä korruptiota estäviä vaatimuksia ja suosituksia. 

Muutoksella ei ole merkittäviä suoria vaikutuksia Suomessa, sillä sähköisten asiakirjojen osalta sääntely on voimaansaatettavana ja korruptiota sekä terveysturvallisuutta koskevia vaatimuksia on jo voimassa. Kokonaisuudessaan muutokset tehostavat kauppamerenkulun globaalia toimintaa.

Lisätietoja: 

hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 342 612, [email protected]