Faktojen päivä

Julkaisuajankohta 6.10.2020 7.05
Kolumni
Artikkeli: Luotettavasti, turvallisesti joukkoliikenteessä. Ministeri Timo Harakka
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: Keksi / LVM)

Suomessa ei ihan joka päivä julkaista kansainvälisesti ainutlaatuista tutkimustietoa, mutta tänään on se päivä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelun tueksi on teetetty laajasti vaikutusten arviointeja. Liikenne- ja viestintäministeriö on halunnut saada nykyistä paremman ymmärryksen siihen, miten mikäkin toimenpide konkreettisesti vaikuttaa liikenteen päästöihin.

Vaikutusten arvioinnin perusteella tiedämme nyt entistä tarkemmin, kuinka paljon vähäpäästöisten autojen tuki tai sähköisen latausinfran rakentaminen tai ajoneuvojen hankinnan verotuksen keventäminen vähentää päästöjä. Yhdessä jaetun tietopohjan avulla voimme panna toimenpiteitä tärkeysjärjestykseen, samalla kun pohdimme, miten varmistutaan oikeudenmukaisuudesta.

Tietopohjaiseen päätöksentekoon kuuluu myös se, että arviointitiedot ovat julkisia. Kaikki kansalainet, alan yhteisöt, muut tutkijat ja tiedotusvälineet voivat tutustua valmistelun pohjalla olleisiin arviointeihin. Julkinen keskustelu voi perustua yhdessä jaettuun tietopohjaan.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on välttämätöntä

Melko tarkkaan vuosi sitten Aalto-yliopiston tutkimusryhmä esitti, että Suomessa otettaisiin käyttöön kansallinen liikenteen päästökauppa tavoitteen saavuttamiseksi. Esitystä kritisoitiin aivan perustellusti siitä, että siinä ei oltu huomioitu polttoaineen hinnannousun kompensointia kotitalouksille. Tähän tarpeeseen on nyt vastattu.

Tutkimusryhmä on Suomen ainutlaatuisten rekisteriaineistojen perusteella tutkinut sitä, millainen yhteys polttoaineen kulutuksella, ja siten kunkin henkilökohtaisilla päästöillä, on tulotasoon sekä asuinpaikkaan. Traficomin moottoriajoneuvorekisteriä sekä Tilastokeskuksen kuluttajadataa yhdistelemällä on saatu yli kolmen miljoonan auton ja autonhaltijan yhteistiedot. 

Tämä tieto on kansainvälisestikin katsoen täysin uutta ja toivon, että nyt esitellyt tulokset aiheuttavat runsaasti keskustelua.

Tutkitun tiedon pohjalta voidaan myös rakentaa yksityiskohtainen kompensaatiomalli, jonka avulla voidaan varmistaa, että liikenteen päästötavoitteet eivät aiheuta kohtuutonta taloudellista taakkaa niille, joiden elämä on muutenkin niukkaa.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta edellyttää sosiaalista ja alueellista oikeudenmukaisuutta.

Ei vielä hallituksen esitys tai edes suunnitelma

On tärkeää ymmärtää, että tänään julkistetut vaikutusten arvioinnit eivät ole yhtä kuin hallituksen esitys. Eivätkä ne ole edes päätöksenteon valmistelua, vaan riippumattomien tutkijoiden huolellista analyysiä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta valmistellaan nyt julkistetun ja jo aiemmin tuotetun tiedon pohjalta. Tiekartta lähetetään nyt lausuntokierrokselle, jolloin jokainen voi ottaa siihen halutessaan kantaa.

Vaikutusten arvioinnista käy ilmi, että yhteistä tavoitettamme päästöjen puolittamisesta ei saada aikaan ilman laajaa toimenpiteiden kirjoa. Mikään yksittäinen taikatemppu ei haastetta ratkaise.

Se, miten haasteen ratkaisemme, vaikuttaa miljoonien kansalaisten elämään sekä suomalaisten yritysten tulevaisuuteen. Sama pähkinä on tietysti purtavana kaikilla EU-mailla, jotka ovat sitoutuneet samanlaisiin tavoitteisiin samassa ajassa. Meidän ratkaisumme on oltava kaikkein fiksuin.

Lähikuukausina poliittiset päättäjät arvioivat tiekartan toimenpidekokonaisuutta huolellisesti. Monipuolinen yhteiskunnallinen keskustelu alkakoon. Tänään sille annetaan puolueeton, kattava ja poikkeuksellisen rikas faktapohja.

Kiitos Aalto-yliopistolle, VTT:lle sekä tietysti meidän ministeriölle, Traficomille ja Väylälle!

Timo Harakka
Liikenne- ja viestintäministeri

Tiedote 6.10.2020: Uutta tietoa liikenteen päästöjä vähentävien toimien vaikuttavuudesta

Fossiilittoman liikenteen tiekartta (LVM050:00/2019)

2020 Blogit Blogit 2020