Eurooppa ansaitsee ihmislähtöisen ja oikeudenmukaisen datatalouden

Julkaisuajankohta 21.11.2019 10.34
Kolumni
Osastopäällikkö Laura Vilkkonen (Kuva: Tomi Parkkonen)

Digitaalisen datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Data muodostaa jo nyt yleisen talouskehityksen kannalta merkittävän omaisuusmassan. Sen avulla rakennetaan tulevaisuuden palvelut, talouskasvu ja kilpailukyky. Kehityksen turvaaminen edellyttää datan saatavuudesta sekä tietosuojasta ja -turvasta huolehtimista. Datatalouteen syvennytään 25. ja 26. marraskuuta Helsingissä datatalouskonferenssissa.

Eurooppa tarvitsee selkeän strategian datatalouden kehittämiselle. Suomi on omalla EU-puheenjohtajakaudellaan keskittynyt hahmottamaan strategian yhteiset periaatteet. Suomi haluaa rakentaa EU:sta eettisen datatalouden keskuksen. EU:lla on tähän kaikki tarvittavat valttikortit käsissään.

Data saataville oikeudenmukaisin ehdoin

Data sujuvoittaa arkeamme ja parantaa saamaamme palvelutasoa jo nyt. Kehityksen turvaaminen edellyttää meiltä datan saatavuudesta huolehtimista. Dataa ei ole saatavilla kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin, ellei datataloutta kehitetä järjestelmällisesti.

Painopisteen on oltava toimissa, jotka mahdollistavat datan hyötyjen jakautumisen tasapuolisesti niin yrityksille, viranomaisille kuin yksityishenkilöillekin. Yhteiskunnalla on monia perustehtäviä, joiden suorittamiseen tulemme tulevaisuudessa kipeästi tarvitsemaan jonkun muun hallussa olevaa dataa. Hyvä esimerkki tästä on tulevaisuuden autonominen liikenne, jossa ajoneuvon keräämää kelitietoa, tietoa infran kunnosta ja muista tiellä liikkujista tulemme tarvitsemaan kaikkien tienkäyttäjien liikenneturvallisuuden sekä liikenteenohjauksen tueksi.

Myös logistiikassa voimme järkiperäistää kuljetuksia, parantaa asiakaskokemusta, säästää kuljetusyritysten kustannuksissa sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä yhtenäistämällä kuljetuksia digitaalisen datan avulla.

Hyvät aikeemme jäävät vain aikeiksi, ellemme Euroopassa huolehdi datan saatavuudesta tarvittaessa lainsäädännöllä. Eurooppalaista omaisuudensuojaa kunnioittaen oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin eli aina korvausta vastaan ja yritysten kesken vastavuoroisesti.

Kohti ihmiskeskeistä ja menestyvää datataloutta

Meidän on siirryttävä datataloudessa organisaatiokeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen. Ihmisten tulee tietää mitä tietoja heistä on tallennettu, tietoihin pitää voida tutustua ja tiedon käyttöä pitää voida hallita. Tietosuojan ja tietoturvan lisääntyessä vahvistuu myös luottamus digitaalisiin palveluihin. Euroopalla on aito mahdollisuus tehdä tietosuojasta valttikortti kilpailussa toisenlaisia arvoja vastaan.

Datan saatavuus mahdollistaa uusia tapoja arvon luomiselle sekä vakiintuneille että kehittyville toimialoille. Toisin kuin perinteiset tuotantovälineet, data ei kulu käyttämällä, vaan sen käyttöarvo päinvastoin lisääntyy, kun data on mahdollisimman monen saatavilla ja hyödynnettävissä.

Eurooppalaisen datatalouden tulisi perustua kilpailukykyisiin markkinoihin, jossa innovaatiot ja investoinnit kukoistavat ja jossa kuluttajilla ja yrityksillä on vapaus valita useiden toimijoiden välillä. Eurooppalainen menestyvä datatalous syntyy näistä aineksista, jos niin valitsemme. Rakentamalla ihmiskeskeisen, oikeudenmukaisen ja menestyvän eurooppalaisen datatalouden saamme digitalisaatiosta mahdollisimman suuren hyödyn sisämarkkinoilla. Suomi jatkaa tätä keskustelua EU:ssa puheenjohtajakautensa jälkeenkin.

Laura Vilkkonen
Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikkö

2019 Blogit Blogit 2019