EU:n teleministerit keskustelivat digitaalisten palvelujen lakipaketista, datataloudesta ja tekoälystä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2020 13.25
Tiedote
Valtiosihteeri Pilvi Torsti (Kuva: LVM)
Valtiosihteeri Pilvi Torsti (Kuva: LVM)

EU:n televiestintäministerit keskustelivat 15. lokakuuta 2020 pidetyssä epävirallisessa videokokouksessa digitaalisia palveluja koskevasta lainsäädäntöpaketista, datataloudesta ja tekoälystä. Kokouksessa Suomea edusti valtiosihteeri Pilvi Torsti.

Komissio on ilmoittanut julkaisevansa vuoden 2020 loppuun mennessä digitaalisia palveluita koskevia lainsäädäntöehdotuksia, joiden tarkoituksena on lisätä ja harmonisoida digitaalisten palvelujen tarjoajien vastuita, tehostaa digitaalisten palvelujen valvontaa EU:ssa, sekä varmistaa markkinoiden avoimuus ja kilpailu silloin, kun niillä toimii suuria ja verkostovaikutuksiltaan huomattavia verkkoalustoja. Tarkoituksena on helpottaa uusien innovaatioiden ja yritysten tuloa markkinoille.

Valtiosihteeri Torstin mukaan Suomi painottaa sitä, että lainsäädäntöaloitteiden tulee perustua laaja-alaiseen ja tasokkaaseen vaikutustenarviointiin, jossa on otettu huomioon vaikutukset sekä palveluja tarjoaville että niitä käyttäville.

- Tulevan digitaalisia palveluja koskevan sääntelyn tulee olla oikeassa suhteessa sillä tavoiteltavaan päämäärään nähden. Sen tulee turvata käyttäjien sananvapauden ja muiden perusoikeuksien toteutuminen sekä kuluttajansuojan korkea taso, Torsti toteaa.

Komissio antoi helmikuussa 2020 tiedonannot Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta ja Euroopan datastrategiasta sekä tekoälyä koskevan valkoisen kirjan. Komission odotetaan antavan säädösehdotukset myös datan hallintamallista marraskuussa 2020, datan saatavuuden lisäämisestä vuoden 2021 alkupuolella ja tekoälystä vuoden 2021 aikana.

- Suomi edistää EU:n digitalisaatiopolitiikkaa hallitusohjelman mukaisesti. Suomen tavoitteena on vahvistaa EU:n digitaalisia sisämarkkinoita ja kilpailukykyä sekä edistää eettisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän datapolitiikan ja tekoälypoliittisen sääntelykehikon laatimista, Torsti sanoo.

Torsti kertoi myös, että Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019 lanseeraama kaikille maksuton tekoälyn verkkokurssi Elements of AI on herättänyt paljon kiinnostusta. Verkkokurssin tuottivat Helsingin yliopisto ja Reaktor.

Kurssi on lanseerattu Suomen lisäksi tähän mennessä lähes kymmenessä EU-maassa kunkin maan kielillä ja lisää julkistuksia on tulossa. Tekoälykurssin tarkoituksena on kehittää kansalaisten digitaalisia taitoja, lisätä yleistä ymmärrystä tekoälystä ja vahvistaa siten Euroopan digitaalista johtajuutta.

Kokouksessa allekirjoitettiin lisäksi pilvipalveluita EU:ssa koskeva julistus, johon myös Suomi liittyi. Siinä linjataan toimia, joilla mahdollistetaan kilpailtu ja hajautettu pilvipalvelun tarjonta turvallisten, yhteen toimivien, kestävien ja luotettavien yhteyksien avulla.

Julistus on jatkoa Euroopan komission datastrategiassa mainituille tavoitteille, joiden tarkoitus on muun muassa edistää yhteisiä eurooppalaisia data-avaruuksia ja luoda aidot datan sisämarkkinat.

Torstaina pidetty kokous oli epävirallinen videokokous, jossa ei tehty muodollisia päätöksiä.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen, p. 040 522 2122