EU:n sähköinen viestintä uudistuu - Viestintäministeri Lindén ei näe tarvetta luopua kansallisesta taajuuspolitiikasta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2007 18.00
Tiedote
Sähköisen viestinnän lainsäädännön uudistaminen etenee Euroopan unionissa. Euroopan komissio hyväksyi 13. marraskuuta ehdotukset uusiksi sähköisen viestinnän direktiiveiksi sekä asetukseksi eurooppalaisen viestintäviranomaisen perustamisesta. Ehdotukset merkitsisivät toteutuessaan merkittäviä muutoksia Suomen viestintämarkkinoihin.

Taajuuksien hallintaan muutoksia

Komissio haluaa lisätä merkittävästi toimivaltaansa radiotaajuuksien hallinnassa. Sen tavoitteena on teknologia- ja palveluneutraalit taajuuksien käyttöoikeudet ja jopa luopuminen kokonaan taajuuksien yksinoikeuksista. Komissio ehdottaa nykyistä markkinalähtöisempää taajuuksien hallintamallia, johon kuuluisi mm. taajuuksien jälleenmyynnin salliminen. Samalla komissio esittää itselleen oikeutta nimetä Euroopan laajuiset taajuuskaistat, joiden käyttöoikeuksien ehdoista komissio voisi päättää.

- Suomi kannattaa hallitusohjelman mukaisesti taajuuksien käytön uudistamista maltillisesti joustavampaan ja tehokkaampaan suuntaan. Taajuuksien käytön tehostaminen ei kuitenkaan edellytä luopumista kansallisesta taajuuspolitiikasta. Luulen, että monet jäsenvaltiot tulevat jakamaan tämän käsityksen, viestintäministeri Suvi Lindén arvioi.

EU:lle oma viestintäviranomainen

Direktiiviehdotusten myötä komission rooli vahvistuisi yleisemminkin, kun se saisi mm. veto-oikeuden yksittäisille teleyrityksille määrättäviin velvoitteisiin sekä laajat oikeudet antaa direktiivien tulkintaa koskevia sitovia päätöksiä. Komission tueksi ehdotetaan perustettavaksi neuvoa-antava eurooppalainen viestintäviranomainen.

- Suomi on koko EU-jäsenyytensä ajan pyrkinyt edistämään toimivia viestintäalan sisämarkkinoita. Suomen markkinoihin liittyy kuitenkin sellaisia erityispiirteitä, kuten harva asutus, jotka onnistuneessa sääntelyssä on otettava huomioon. Jos harmonisointi viedään liian pitkälle, on vaarana, että Suomen kaltaisissa edistyneissä viestintämaissa käyttäjähinnat nousevat ja uusien teknologioiden käyttöönotto hidastuu. Tämän vuoksi on tärkeää säilyttää tasapaino sisämarkkinoiden ja kansallisen viestintäpolitiikan välillä, painottaa ministeri Lindén.

- Kysymys eurooppalaisen viestintäviranomaisen todellisesta tarpeesta jää selkeästi perusteellisemmin arvioitavien asioiden joukkoon ehdotuksen varsinaisessa käsittelyssä, korostaa ministeri Lindén.

Parempaa ja yksinkertaisempaa sääntelyä

Ehdotuspakettiin sisältyy myös pyrkimys yksinkertaistaa nykyisten direktiivien menettelyitä sekä kumota vanhentuneita säännöksiä. Suomi kannattaa lähtökohtaisesti tämän tyyppisiä ehdotuksia.

Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu, että viestintämarkkinoiden sääntely tulisi jättää yleisen lainsäädännön piiriin silloin, kun erityissääntelylle ei ole perusteltua aihetta. Suomi tulee arvioimaan komission tuoreita ehdotuksia tämän periaatteen valossa.


Direktiiviehdotusten käsittely alkaa teleministerineuvostossa 29. marraskuuta. Ehdotusten voimaantulo edellyttää ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyntää. Käytännössä voimaantulo voisi olla käsittelyaikataulusta riippuen aikaisintaan vuoden 2010 tienoilla.Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Aleksi Randell, puh. 0400 500 822
ylijohtaja Liisa Ero, puh. (09) 160 28461, 050 555 0072
neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 28585, 050 344 3400