EU:n liikenneministerit yhtenäistävät liikennealan pätevyysvaatimuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2004 10.39
Tiedote
Euroopan unionin liikenneministerit hakevat yhteistä näkemystä liikennealan työntekijöiden pätevyysvaatimuksista.

Liikenneministerit kokoontuvat Brysselissä 9.-10. joulukuuta.

Liikenteen turvallisuutta ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta aiotaan edistää niin, että merenkulkijoiden, junankuljettajien ja lennonjohtajien lupa- ja pätevyyskirjat tunnustettaisiin kaikissa jäsenmaissa. Erilaisia näkemyksiä on ollut mm. siitä, koskisivat säännökset myös kansallisia lupakirjoja. Suomi voi hyväksyä ehdotukset.

Tarkoituksena on hyväksy päätelmät vastuukysymyksistä tapauksissa, joissa öljyvahinko pilaa vesistöä. Asia on tärkeä Itämeren alueella. Öljykuljetukset Suomenlahdella ovat viisinkertaistuneet kymmenen viime vuoden aikana. Tänä vuonna öljykuljetusten määrä saattaa nousta 100 miljoonaan tonniin. Suomi haluaa, että öljyvahinkovastuujärjestelmän kehittämistä jatketaan määrätietoisesti kansainvälisenä yhteistyönä.

Komissio esittelee ministereille uuden ehdotuksen direktiiviksi pääsystä satamapalvelujen markkinoille. Aiempi säädösehdotus raukesi, kun Euroopan parlamentti hylkäsi kompromissiesityksen marraskuussa 2003. Uutta ehdotuksessa on mm. kaikki palvelut kattava toimilupajärjestelmä. Suomen kantaa uusittuun ehdotukseen valmistellaan parhaillaan.

Televiestintäasioita EU:n ministerit käsittelevät 9. joulukuuta.

Suomelle kiinnostavinta on keskustelu viestintäalan tulevaisuuden näkymistä. Asia on ajankohtainen, koska ensi vuoden lopulla päättyy eEurooppa 2005 -toimintasuunnitelma sekä tehdään Euroopan kilpailukykyä lisäävän Lissabonin strategian välitarkastelu.

Ministerit hyväksynevät päätöslauselman, jossa korostetaan tieto- ja viestintäteknologian merkitystä kilpailukyvylle ja tuottavuudelle sekä esitetään konkreettisia esimerkkejä toimia vaativista kohteista.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena L u h t a n e n osallistuu liikenne- ja teleneuvoston kokoukseen.Lisätietoja
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) 160 28639, 050 515 1303
tiedotusjohtaja Katariina Kivistö, puh. 0400 502 128